Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Μνημόνιο: με χρηματοδότηση των φαρμακοποιών η μείωση συμμετοχής των ασφαλισμένων

Ακούσαμε τους λόγους με τους οποίους δικαιολογήθηκε το πρόστιμο 0,8% στα φαρμακεία για κάθε φάρμακο που ο ασθενής επιλέγει να πάρει πρωτότυπο και όχι γενόσημο (δείτε ΕΔΩ). Παρόλο που αυτό αποτελεί δικαίωμα του κάθε ασθενή και παρόλο που για αυτήν την επιλογή του πληρώνει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είχαμε προβλέψει αλλά μας αγνόησαν όλες οι Κυβερνήσεις από το 2012 και μετά: η διείσδυση γενοσήμων στην Ελλάδα είναι μικρή.

Δυστυχώς η εμπειρία άλλων κρατών δεν αξιοποιήθηκε. Στην Ελλάδα λοιπόν στοχεύθηκε ο Φ/ός και νομοθέτησαν ένα αντικίνητρο: να πληρώνουμε εμείς 0,8% σαν rebate επειδή ο ασθενής επιμένει, όπως είναι δικαίωμά του να παίρνει πρωτότυπο. Το Μνημόνιο, με την Έκθεση Αξιολόγησής του ήρθε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους:  • καμία σχέση δεν έχει το μέτρο με την «αύξηση διείσδυσης των γενοσήμων»
  • ο στόχος είναι καθαρά εισπρακτικός και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για τη «μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης»
  • το μέτρο είναι ξεκάθαρα χρηματοδότηση της μείωσης συμμετοχής των ασφαλισμένων

Δικαιώνεται λοιπόν πλήρως η τοποθέτηση των Φαρμακοποιών για το θέμα! Το μέτρο είναι καθαρά εισπρακτικό, δεν έχει κανένα στόχο να πετύχει και γι' αυτό δεν θα πετύχει, είναι ένα ακόμα πρόστιμο που καλούνται να πληρώσουν τα Φαρμακεία και δεν θυμίζει σε τίποτα μια «μεταρρύθμιση».

Δείτε το κείμενο:

Further steps were taken to contain pharmaceutical spending. The authorities fulfilled their commitment to regularly revise pharmaceutical prices downwards, and they published the May 2018 price bulletin as agreed4. They also took measures to increase the penetration of generics by reducing the amount of patient participation for this category of drugs (Law 4549/2018, FEK A' 105). This was implemented through a targeted exemption from the co-payment for patients suffering from chronic conditions, financed through a rebate on pharmacies' sales of off-patent drugs. To the same end, the authorities revised and improved the existing regulation concerning pharmacies to ensure that a guaranteed amount of generics is always available in stock (FEK B' 2285) and enable patient choice.

Μετάφραση:

Πάρθηκαν περαιτέρω μέτρα ως προς τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι αρχές πραγματοποίησαν τη δέσμευσή τους να αναθεωρούν τακτικά τις τιμές των φαρμάκων προς τα κάτω και εξέδωσαν νέο Δελτίο Τιμών το Μάη 18 όπως είχε συμφωνηθεί. Επίσης πήραν μέτρα για τη διείσδυση των γενοσήμων μέσω της μείωσης της συμμετοχής των ασθενών σ' αυτήν την κατηγορία φαρμάκων (Ν. 4549/2018, ΦEK A' 105). Αυτό εφαρμόστηκε μέσω μια στοχευμένης εξαίρεσης από τη συμμετοχή ασθενών με χρόνιες ασθένειες, η οποία χρηματοδοτήθηκε από ένα rebate των φαρμακείων στην πώληση off-patent φαρμάκων. Για το ίδιο θέμα, οι αρχές επανεξέτασαν και βελτίωσαν την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα φαρμακεία, για να διαφυλάξουν το ότι ένα επαρκές απόθεμα γενοσήμων θα είναι πάντα διαθέσιμο στο στοκ (ΦΕΚ B' 2285) για να μπορεί να το επιλέξει ο ασθενής

Ότι δηλ. ο ασθενής δεν τα διάλεγε γιατί δεν τα έβρισκε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Με τέτοιες λογικές πάλι δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα γιατί πάλι ΔΕΝ λέμε την αλήθεια πρώτα μεταξύ μας και μετά στους έξω που δίνουν και τις διαταγές.

Farmakopoioi