Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Συγκρότηση Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.

Σήμερα στις 02 Ιουνίου 2018 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και κατόπιν προσκλήσεως του συμβούλου που πλειοψήφησε στην εκλογική διαδικασία του 31ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Φ.Ε., συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του:Πρόεδρο τον Μπελώνη Σταύρο 
Αντιπρόεδρο τον Φαρσάκη Λάζαρο 
Γραμματέα τον Μαρίνο Ελευθέριο (+ Αρμοδιότητα επί των Διεθνών Σχέσεων)
Ταμία τον Καφανέλη Πέτρο (+ Προϊστάμενος Εκτελεστικού Συμβουλίου)
Έφορο επί Εκπαιδευτικών Θεμάτων και επί Δημοσίων Σχέσεων τον Μπιρλιράκη Βασίλειο

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Κατσαντώνης Νικόλαος
Γενετζάκης Αποστόλης