"Οι οδηγίες εμφανίζουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες, τροποποιώντας τους στόχους θεραπείας και τη στρατηγική φαρμακευτικής αντιμετώπισης", εξηγεί ο πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Κωνσταντίνος Τσιούφης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Αθηνών.

Σε ό,τι αφορά στην διάγνωση της υπέρτασης, αυτή θα στηρίζεται όπως μέχρι σήμερα στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο και προτείνεται η επιβεβαίωση είτε με 24ωρη καταγραφή (holter) είτε με μετρήσεις στο σπίτι.


 

Ο πρωταρχικός στόχος της αγωγής είναι η μείωση της αρτηριακής πίεσης κάτω από 140/90 mmHg σε όλους τους ασθενείς και, με την προϋπόθεση ότι η αγωγή είναι καλά ανεκτή, στόχος της θεραπείας θα πρέπει να είναι επίπεδα αρτηριακής πίεσης κάτω από 130/80 mmHg ή και χαμηλότερα, στους περισσότερους ασθενείς.

Μάλιστα το ιδανικό εύρος τιμών της συστολικής αρτηριακής πίεσης για τους ασθενείς κάτω των 65 ετών είναι μεταξύ 120-130 mmHg και για τις ηλικίες από 65 ετών και άνω 130-140 mmHg.

Πέρα από τους νέους στόχους για τη θεραπεία, οι οδηγίες αλλάζουν και τη στρατηγική φαρμακευτικής θεραπείας. Δηλαδή συνιστάται η έναρξη αντιϋπερτασικής αγωγής με συνδυασμό δύο φαρμάκων σε ένα χάπι.

Εξαίρεση στον κανόνα της συνδυασμένης θεραπείας ενός χαπιού αποτελούν οι ευπαθείς ηλικιωμένοι και οι ασθενείς χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με υπέρταση σταδίου 1 (ιδίως αν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι < 150 mmHg).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την λήξη του 28ου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης ανακοινώθηκε ότι το 2022 το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης θα γίνει στην Αθήνα.

«Η Ελλάδα αποτελεί χώρα με υψηλό επίπεδο κέντρων αριστείας στην αντιμετώπιση της υπέρτασης και αυτό μας τιμά αλλά και μας γεμίζει ευθύνες και για την επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου του 2022», δήλωσε ο πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
 
πηγή: healthmag