Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για δαπάνη, γενόσημα και αποθέματα

Μια σειρά διατάξεων για τα φαρμακεία περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Πλην της αναμενόμενης αναπροσαρμογής της φαρμακευτικής δαπάνης, τα υπόλοιπα μέτρα κινούνται στη σφαίρα του παραλόγου:-Αναπροσαρμογή της φαρμακευτικής δαπάνης (καθώς και της νοσοκομειακής και των υπηρεσιών υγείας) για τα έτη 2019-2022, πάντα σε σχέση με το ΑΕΠ. Τα ακριβή όρια για το έτος 2019 θα ανακοινωθούν με υπουργική απόφαση εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Ν/Σ.

-Ποσοστό συμμετοχής για τα γενόσημα 0% (κάτι που αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα τη δαπάνη)

-Rebate 0,8% για τα off-patent φάρμακα. Για να το κάνουμε πιο λιανά, ο φαρμακοποιός θα χρεώνεται αυτό το ποσό για το φάρμακο που ο γιατρός γράψει (ενδεχόμενως και να "κλειδώσει") και ο ασθενής επιλέξει!

-Με ΥΑ καθορίζονται τα ελάχιστα αποθέματα γενοσήμων ανά θεραπευτική κατηγορία που πρέπει να διαθέτουν τα φαρμακεία! Σαν να λέμε θα έρθει κλιμάκιο του Υπουργείου και θα μας ανοίγει τα συρτάρια...