Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Μεταβίβαση δραστηριοτήτων διανομής και προώθησης των φαρμακευτικών προϊόντων EZETROL και INEGY στην Ελλάδα

Αξιότιμοι συνεργάτες, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο σχετικής επιχειρηματικής συμφωνίας η MSD ΑΦΒΕΕ αναθέτει τη διανομή και προώθηση των φαρμακευτικών προϊόντων EZETROL και INEGY στην Ελλάδα, στην εταιρία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Υπογραμμίζεται ότι η αρμοδιότητα του Κατόχου της Αδείας Κυκλοφορίας των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων παραμένει στην MSD ΑΦΒΕΕ.

Ημερομηνία μεταφοράς των δραστηριοτήτων διανομής και προώθησης των EZETROL και INEGY από την MSD ΑΦΒΕΕ στην ΒΙΑΝΕΞ για την ελληνική αγορά ορίζεται η 1η Ιουνίου 2018.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για την παραγγελιοληψία, διανομή και προώθηση των προϊόντων EZETROL και INEGY θα μπορείτε από την 1η Ιουνίου να απευθύνεστε στην:

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ

Τηλέφωνα Κέντρου Διανομής: 210 8009640-642, 210 8009652-653

Fax: 210-8071573


Τα στοιχεία των προϊόντων βάσει του ΔΤΦ με ισχύ από 2/1/2018 έχουν ως εξής:

MSD