Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Logiscoop: «Το δείγμα παραπόνου αποστειρωμένης γάζας, δεν ήταν προϊόν Real Care της LOGISCOOP PANSYFA»


Μετά το θέμα ποιότητας που προέκυψε με αφορμή παράπονο συναδέλφου για μία γάζα συνεταιριστικής σήμανσης (δείτε ΕΔΩ), το θέμα διερευνήθηκε και η εταιρία ανακοινώνει ότι τελικά το προϊόν που αναφέρθηκε δεν ήταν προϊόν Real Care.
 
Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας, μετά τους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας αλλά και από ανεξάρτητο εξωτερικό εργαστήριο:
 
 


Ενημέρωση

Σχετικά με το παράπονο ποιότητας, για το οποίο ενημερωθήκαμε στις 31/5/2018 και μας υποβλήθηκε εγγράφως στις 1/6/2018 για προϊόν αποστειρωμένης γάζας Real Care θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας προέβη στις ακόλουθες  ενέργειες:

Άμεσα από τη ενημέρωση μας για το θέμα, προληπτικά και σε  συνεργασία με τη κατασκευάστρια εταιρεία ελέγχθηκαν  διεξοδικά άλλα δείγματα της  αναφερομένης παρτίδας και άλλων προγενέστερων και μεταγενέστερων παρτίδων του ίδιου έτους παραγωγής όπως επίσης  και άλλων ετών και διαπιστώθηκε ότι ευρίσκοντο απόλυτα εντός προδιαγραφών που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα και η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία καθώς και ήταν απόλυτα σύμφωνα με το test report τόσο της γραμμής παραγωγής όσο και με του τμήματος διασφάλισης ποιότητας της κατασκευάστριας μας. 
  
Στις 2/6/2018 παραλάβαμε και  αποστείλαμε αυθημερόν το δείγμα παραπόνου στα εργαστήρια της κατασκευάστριας, η οποία κατόπιν  του επίσης αυθημερόν ενδεδειγμένου  και ενδελεχούς ελέγχου, σύμφωνα με το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητάς της ,  διαπίστωσε   ότι  το  εν  λόγω  δείγμα γάζας δεν συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής των αντίστοιχων προϊόντων Real Care της συγκεκριμένης παρτίδας,  χρονικής περιόδου και γραμμής παραγωγής, διαφέρει ουσιωδώς από τα αντίστοιχα αντι-δείγματα  και ως εκ τούτου δεν είναι προϊόν  κατασκευασμένο   από αυτήν.

Στις 4/6/2018 εκπρόσωποι της εταιρείας μας παρευρέθηκαν στα εργαστήρια της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου επαναλήφθηκαν οι ανωτέρω έλεγχοι παρουσία τους.

Το δείγμα παραπόνου καθώς και τα αντίστοιχα δείγματα της κατασκευάστριας  εταιρίας , απεστάλη την 6/6/2018 σε  ανεξάρτητο εξωτερικό εργαστήριο, όπου  διαπιστώθηκαν επίσης ουσιαστικές διαφορές στις  τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω δείγματος, σε σχέση με  αυτές της παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρίας.
 
Κατόπιν των ανωτέρω,  ενημερώνουμε ότι το παραπάνω δείγμα παραπόνου  αποστειρωμένης γάζας,   δεν είναι προϊόν Real Care  της LOGISCOOP  PANSYFA. Η LOGISCOOP  PANSYFA  εξακολουθεί  να παρέχει στους πελάτες της  προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών , ελεγχόμενα αυστηρώς με βάση τα διεθνή πρότυπα  και τις πιστοποιήσεις .


Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Καρούτας  Αθανάσιος                                            Δούνας  Κωνσταντίνος