Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Λιγόστεψαν τα εφημερεύοντα φαρμακεία στην Αττική! Που οφείλεται

Όπως δείχνει συγκριτική μελέτη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) που διεξήχθη από τον Γιάννη Δαγρέ, Ειδικό Γραμματέα του ΦΣΑ, με βάση το μητρώο του Συλλόγου:

– Μεταξύ 2012 και 2014 οπότε και ίσχυσε ένα το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας με κάθε φαρμακείο να ανοίγει όποτε θέλει με την απλή υποχρέωση να το δηλώνει, ένας συνολικός αριθμός από 278 Φαρμακεία (κοντά στο 23-25% του συνολικού δυναμικού διαθέσιμων προς ανάληψη Εφημερίων Φαρμακείων) εξωθήθηκε σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες. 

– Μεταξύ 2015 και 2017 (οπότε και ίσχυσε ελεύθερο ωράριο λειτουργίας) ένας επιπλέον συνολικός αριθμός από 152 Φαρμακεία (κοντά στο 12-14% του συνόλου και κοντά στο 17% των εκείνη τη στιγμή διαθέσιμων προς Εφημερίες Φαρμακείων) εξωθήθηκε επίσης σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: μέσα σε έξι χρόνια οπότε και εφαρμόσθηκε πλήρως η κατάργηση του ενιαίου και ελεγχόμενου ωραρίου λειτουργίας των Φαρμακείων, στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Ελλάδας (Αθήνα), καταγράφηκε μείωση κατά 430 φαρμακεία στο πρόγραμμα των εφημεριών, που αντιστοιχεί κοντά στο 35-36% του συνόλου των Φαρμακείων της περιοχής.


Η πλειοψηφία του κλάδου πάντως εξαιτίας και αυτών των συνεπειών ζητά να επανέλθει ένα ελεγχόμενο ωράριο με ίδιους κανόνες για όλους ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης.

πηγή: healthreport

 Από την μελέτη Δαγρέ:


ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το Μητρώο του Φαρμ. Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ), για την Αθήνα:
- Μεταξύ 2012 και 2014 (3ετία αμιγώς διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας Φ-κείων) ένας συνολικός αριθμός από 278 Φαρμακεία (κοντά στο 23-25% του συνολικού δυναμικού διαθέσιμων προς ανάληψη Εφημερίων Φαρμακείων) εξωθήθηκε σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες (απαλλαγή).
- Μεταξύ 2015 και 2017 (3ετία ελεύθερου ωραρίου λειτουργίας Φ-κείων) ένας επιπλέον συνολικός αριθμός από 152 Φαρμακεία (κοντά στο 12-14% του συνόλου και κοντά στο 17% των εκείνη τη στιγμή διαθέσιμων προς Εφημερίες Φαρμακείων) εξωθήθηκε σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες (απαλλαγή).
- ΣΥΝΟΛΙΚΑ: μέσα στην 6ετία πλήρους εφαρμογής της κατάργησης του Ε.Κ.ΕΠ. ωραρίου λειτουργίας των Φαρμακείων, στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Ελλάδας (Αθήνα), η επιβολή διευρυμένου αρχικά και ελεύθερου στη συνέχεια ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων, οδήγησε στη μείωση του διαθέσιμου προς Εφημερίες δυναμικού Φαρμακείων κατά 430 μονάδες, που αντιστοιχεί  κοντά στο 35-36% του συνόλου των Φαρμακείων της περιοχής.
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σημ. 1: Τόσο το διευρυμένο όσο και το ελεύθερο ωράριο προκάλεσαν τεράστια ζημιά στις Εφημερίες των Φαρμακείων, και έτσι κατ΄ επέκταση στην εξυπηρέτηση του κοινού.
Σημ. 2: Συγκρίνοντας περαιτέρω όμως και τα δύο αυτά πλέον πειραματικά ωράρια μεταξύ τους, η ζημιά που προκάλεσε το διευρυμένο ωράριο αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που προκάλεσε το ελεύθερο ωράριο.
Σημ. 3: Η παραπάνω αρνητική εξέλιξη, τόσο σε ταχύτητα εμφάνισης όσο και σε εύρος,  οδήγησε αναπόφευκτα σε αντίστοιχη δραματική μείωση των Φαρμακείων που Διημερεύουν και Διανυκτερεύουν καθημερινά στην Αθήνα.
Σημ. 4: Ανάλογη εικόνα με εκείνη που καταγράφηκε στην Αθήνα από τον Φαρμ. Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ) είναι προφανές ότι έλαβε χώρα από λίγο ως πολύ σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας , εφόσον ο τρόπος λειτουργίας και η φυσιογνωμίας των Φαρμακείων είναι κατά κανόνα παρόμοια σε όλη τη χώρα.
(Σ.Σ.: Σε περιβάλλον με ελεύθερο και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, και έτσι ισχνές και ανεπαρκείς Εφημερίες,  η κατανομή των Φαρμακείων ανά ώρες και περιοχές είναι τυχαιοποιημένη, άρα και χαοτική και έτσι ανεπαρκής με μεγάλες περιοχές που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση Φαρμακείων και μεγάλες περιοχές που καταλήγουν σε υπεραραίωση αυτών, σε αντίθεση με ένα περιβάλλον με κανονικό ωράριο Φαρμακείων και προστατευμένες έτσι Εφημερίες που δίνει την ευχέρεια και έτσι παρουσιάζει θετική εικόνα ομοιομορφίας στην κατανομή και επάρκειας κάλυψης στην πυκνότητα),
Σημ. 5: για να μπορέσει να αποκατασταθεί η ομαλότητα και η επάρκεια στην εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και η σταθερότητα και η βιωσιμότητα του δικτύου των Φαρμακείων σε όλη τη χώρα (παράγοντας κρίσιμος και ζωτικός για την απρόσκοπτη τροφοδοσία του πληθυσμού με φάρμακα σε όλη την Επικράτεια), είναι επιβεβλημένο να καταργηθούν το διευρυμένο και το ελεύθερο ωράριο λειτουργίας του Φαρμακείων και να επανέλθει το Ενιαίο/Καθολικό/Ευχερώς Παρακολουθήσιμο από όλα τα Φαρμακεία μίας περιοχής κανονικό ωράριο, που θα παρέχει επαρκή εξυπηρέτηση στο κοινό, αξιοποιώντας όλα τα Φαρμακεία όλων των περιοχών της χώρας και συνάμα θα προστατεύει την καλή υγεία του ζωτικού θεσμού των Εφημεριών των Φαρμακείων.