Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Παράταση ημερομηνίας υποβολών eΔΑΠΥ Ιουνίου-Ιουλίου

Σ.Σ: H ανακοίνωση αφορά τους Συλλόγους που δεν έχουν διανεμητικό και προφανώς ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας ως εξής:
  • για το μήνα Ιούνιο 2018 έως και την 31η/07/2018, ημέρα Τρίτη
  • για το μήνα Ιούλιο 2018 έως και την 31η/08/2018, ημέρα Παρασκευή


 


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ