Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΠΦΣ για περικοπές αναλωσίμων Ιουνίου: δεν απαιτούνται ενστάσεις και πιστωτικά τιμολόγια

Όπως γνωρίζετε, εξαιτίας της αναντιστοιχίας επικολλούμενων κουπονιών και αντίστοιχων κωδικών ΕΑΝ στο παραστατικό εκτέλεσης και για γνωματεύσεις που εκτελέστηκαν έως 30.6.2018, οι περιφερειακές διευθύνσεις προέβησαν σε περικοπές αυτών. 

Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ανεστάλη η διαδικασία των περικοπών αυτών έως ότου, οι εταιρείες προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ στοιχεία ταυτοποίησης των προϊόντων αυτών. 

Επομένως για τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν προβαίνουμε σε έκδοση πιστωτικών τιμολογίων ούτε σε ενστάσεις.