Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018


Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ , παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Οκτώβριο 2018 έως και την 30η /11/2018, ημέρα Παρασκευή

Την έγκριση ισχύος των πριν την 11/11/2018 ήδη εκδοθέντων παραπεμπτικών, στο διάστημα που αναφέρεται στο παραπεμπτικό (1 μήνας) .ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ