Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Ανάκληση όλων των παρτίδων του φαρ/κού ιδ/τος FERRUM HAUSMANN ORAL SOL 100 mg/ 5 ML


Μετά από ενημέρωση της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ, ανακαλείται το φαρ/κό ιδ/μα FERRUM HAUSMANNORAL SOL 100 mg / 5ML, όλων των παρτίδων για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας ανεύρεσης γυάλινου σωματιδίου σε ένα φιαλίδιο.

Παρακαλούμε να ελέγξετε το απόθεμα σας

posted from Bloggeroid