Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Pfizer: Το Sevikar πλέον θα το διαθέτει η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ

Νέο Ψυχικό, 21 Δεκεμβρίου 2018

Αγαπητοί,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αλλαγή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το φαρμακευτικό προϊόν Sevikar (μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη και αμλοδιπίνη) και για όλες τις μορφές αυτού, ως αναφέρονται παρακάτω:

Sevikar 20/5 mg
Sevikar 40/5 mg
Sevikar 40/10 mg

Συγκεκριμένα η......


...... εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε δε θα είναι πλέον ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου από την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019 η διάθεση του προϊόντος αυτού θα γίνεται από την εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε η οποία και θα είναι ο νέος κάτοχος άδειας κυκλοφορίας.

Η παρούσα απόφαση αλλαγής κατόχου άδειας κυκλοφορίας έχει ήδη δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ http://www.eof.gr/assets/EnimerosiAdeies.htm

Επιπλέον θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το φαρμακευτικό προϊόν Sevikar HCT (μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη, αμλοδιπίνη και υδροχλωροθειαζίδη) η Pfizer Ελλάς Α.Ε παραμένει κάτοχος άδειας στην Ελλάδα και συνεπώς η παραπάνω αλλαγή ΔΕΝ επηρεάζει τη διάθεση και προώθηση του προϊόντος Sevikar HCT.
Με τιμή

Για την Pfizer Ελλάs Α.Ε


Νίκος Γράβος

Commercial Lead