Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα Οκτωβρίου καθώς και οι εκπτώσεις στο rebate!

Αναρτήθηκαν πριν από λίγο στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ τα εκκαθαριστικά σημειώματα που αφορούν την πληρωμή ΕΟΠΥΥ μηνός Οκτωβρίου.

Η διαφορά με τους άλλους μήνες είναι ότι από αυτή τη φορά αναρτώνται σε ξεχωριστή κατηγορία οι εκπτώσεις στο rebate λόγω επίτευξης στόχου γενοσήμων.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, ανά τρίμηνο γίνεται.......... εκκαθάριση ανάλογα με το πόσα γενόσημα δίνει κάθε φαρμακείο, το ποσό συγκεντρώνεται και αποδίδεται ως ΕΚΠΤΩΣΗ στην χρέωση του rebate. Σε περίπτωση που το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από το rebate, τότε το ποσό συμψηφίζεται σε επόμενους μήνες.

Η έκπτωση που αφορά την επίτευξη στόχου γενοσήμων είναι αναδρομική από τον Ιούλιο του 2017!

Επιπλέον, αναρτήθηκε και το ετήσιο έγγραφο παρακράτησης rebate για το οποίο εκδίδουμε πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ (βλέπε οδηγίες πφς εδώ)