Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Φάρμακα: Ο ασθενής πληρώνει πιο πολλά από τον ΕΟΠΥΥ

Η συμμετοχή των ασφαλισμένων είναι στο 32%, ενώ στα πρωτότυπα φάρμακα μπορεί να κυμανθεί κατά περίπτωση από 58% έως 82%

Με σταθερό ρυθμό μετακυλίονται τα βάρη της φαρμακευτικής δαπάνης στους ασφαλισμένους. Οι συνεχείς παρεμβάσεις της Πολιτείας τα τελευταία δέκα χρόνια είναι προσανατολισμένες σε αυτήν την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς η συμμετοχή των ασφαλισμένωνκυμαίνεται πια στο 32% (το 2010 ήταν 11%) ενώ στα πρωτότυπα φάρμακα μπορεί να κυμανθεί κατά περίπτωση από 58% έως 82%.

Οι αλλαγές αποτυπώνονται στις.....


..... ιατρικές συνταγές και στην εκτέλεσή τους και φυσικά στις τσέπες των ασφαλισμένων. Η βασική κατηγοριοποίηση των συμμετοχών είναι 0% (για σοβαρά νοσήματα), 10% (για χρόνιες παθήσεις) και 25% (για όλες τις άλλες περιπτώσεις).

Στην εκτέλεση της συνταγής αποτυπώνεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια και μια διαφορετική, επιπλέον συμμετοχή, αυτή που προκύπτει από τη διαφορά της ασφαλιστικής τιμής ή τιμής αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ από τη λιανική τιμή κάθε φαρμάκου. Το αποτέλεσμα, που προκύπτει, σε πολλές περιπτώσεις είναι τουλάχιστον παράδοξο, και επίσης σκληρό για τον ασφαλισμένο.

Η ιατρική συνταγή που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr το αποτυπώνει χαρακτηριστικά.

Υπάρχει η κλασική, ποσοστιαία συμμετοχή ασφαλισμένου (0% ή 10% ή 25% ανάλογα την ένδειξη), που στην προκειμένη περίπτωση είναι 25% (0,37 ευρώ). Υπάρχει επίσης η διαφορά της ασφαλιστικής τιμής, αυτής δηλαδή της τιμής που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥγια το συγκεκριμένο φάρμακο και τη συγκεκριμένη ένδειξη, από τη λιανική τιμή του φαρμάκου, η οποία προσδιορίζεται ως «Διαφορά πληρωτέα από ασφαλισμένο» που στην προκειμένη περίπτωση είναι 8,92 ευρώ. Σημειωτέον, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς πάντα αυτή η διαφορά στα πρωτότυπα και στα off-patent είναι πολύ ακριβότερη από εκείνη τυχόν αντίστοιχων γενοσήμων.

Από το άθροισμα αυτών των δύο συμμετοχών προκύπτει το συνολικό ποσό της συμμετοχής που θα πληρώσει ο ασφαλισμένος. Αν ο ασφαλισμένος ήθελε να μειωθεί η συμμετοχή του, θα έπρεπε να διαλέξει άλλο σκεύασμα με την ίδια δραστική ουσία, και όχι το σκεύασμα με την εμπορική ονομασία που είχε συνταγογραφηθεί από τον γιατρό.

Αυτές οι δύο συμμετοχές καθορίζονται γενικά και συνολικά σε Υπουργική Απόφαση αλλά η ακριβής τιμή για κάθε φάρμακο ξεχωριστά αλλάζει με άλλες Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν μαθηματικό τρόπο υπολογισμού (βάσει της αρχικής Υπουργικής Απόφασης). Η ποσοστιαία μεταβάλλεται σπανιότερα αλλά η άλλη συμμετοχή αλλάζει αρκετές φορές σε έναν χρόνο, με βάση τη λιανική και την ασφαλιστική τιμή.

Σύμφωνα με φαρμακοποιούς, στα φάρμακα που δεν έχουν γενόσημο, οι δύο συμμετοχές των ασφαλισμένων εκτινάσσονται, επειδή η δεύτερη συμμετοχή (λιανική τιμή-ασφαλιστική τιμή) υπολογίζεται ως μαθηματικός τύπος με τιμή βάσης τη μέση τιμή όλων των φαρμάκων μίας ένδειξης (πάθησης).

Σε μία προσπάθεια να μειωθεί το βάρος των ασφαλισμένων, νομοθετήθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβριο οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ και οι ασφαλισμένοι με ασθένειες που δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10%, να μην καταβάλλουν συμμετοχή όταν επιλέγουν γενόσημο φάρμακο για τη θεραπεία τους.