Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Ανάκληση παρτίδων των φαρ/κών ιδ/των LUCIDEL & LUCIDEL PLUS

Όπως μας ενημέρωσε η εταιρεία ELPEN, ζητά την ανάκληση των παρακάτω παρτίδων λόγω διαπίστωσης ότι, συγκεκριμένη πρόσμιξη της δραστικής ουσίας υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Η παρουσία της πρόσμιξης εκτός προδιαγραφών αφορά ΜΟΝΟ σε παρτίδες Irbesartan που χρησιμοποιήθηκαν στις παρτίδες τελικών προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω.
Τελικό προϊόν
Όνομα δραστικής
Δραστικότητα
LOT τελικού προϊόντος
Ημερομηνία λήξης
LUCIDEL F.C. TAB 150 mg BTx28
Irbesartan
150 mg/tab
181247
06/2020
LUCIDEL F.C. TAB 300 mg BTx28
Irbesartan
300 mg/tab
181260
06/2020
LUCIDEL F.C. TAB 300 mg BTx28
Irbesartan
300 mg/tab
181277
06/2020
LUCIDEL F.C. TAB (150+12,5) mg BTx28
Irbesartan+ Hydrochorothiazide
(150+12,5) mg/tab
181390
07/2020


Παρακαλούμε να ελέγξετε το απόθεμα σας