Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

ΠΦΣ: Απόδοση rebate για φαρμακεία που ήταν σε καθεστώς παρακράτησης

Αθήνα, 29-8-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αρ. Πρωτ. 3342
ΝΠΔΔ
Προς Τον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο
Κοιν. Κυρία Γιώτα Λίτσα, Προισταμένη Διευθυνσης Φαρμάκου

Θέμα: Απόδοση rebate για φαρμακεία που ήταν σε καθεστώς παρακράτησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το....
..... πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς παρακράτησης και αφορά την απόδοση του rebate μετά την λήξη της παρακράτησης.

Πιο συγκεκριμένα για τα φαρμακεία αυτά για το χρονικό διάστημα που έχουν παρακράτηση, ο ΕΟΠΥΥ δεν εισπράττει το rebate που αναλογεί.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις που λήγει η παρακράτηση, όποτε ο ΕΟΠΥΥ ζητά την καταβολή εφάπαξ του rebate .

Το αποτέλεσμα είναι τα φαρμακεία λόγω και της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης, να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους .

Για τον λόγο αυτό ζητάμε η καταβολή του rebate σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνεται σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Εν αναμονή της απάντησης σας.

Με τιμή

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας
Απόστολος Βαλτάς Κων/νος Κούβαρης