Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΗΔΙΚΑ: Μείωση συμμετοχής ασθενούς στα φάρμακα με επιτυχή διαπραγμάτευση

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 11-9-2019 το απόγευμα στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα ισχύει μειωμένη κατά 50% συμμετοχή ασθενούς στην τιμή αποζημίωσης για φάρμακα για τα οποία έχει επιτευχθεί συμφωνία τιμής αποζημίωσης μετά από διαπραγμάτευση. Ο υπολογισμός της μειωμένης συμμετοχής πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση της συνταγής στο φαρμακείο.
Αναρτήθηκε:11/9/19 - 12:13 μ.μ.
Σ.Σ. σε απλά ελληνικά όσοι επιλέγουν συγκεκριμένα γενόσημα θα έχουν ακόμα μικρότερη συμμετοχή