Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου ΠΦΣ επι της απόφασης του ΣτΕ για ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολομέλειας του  ΣτΕ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως του Πανελληνίου Φαρμακευτικού  Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  κατά του Π.Δ 64/2018 , με το οποίο επιτρεπόταν η ίδρυση  φαρμακείων και από ιδιώτες , επί κενών θέσεων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής  ενός αδειούχου  φαρμακοποιού  στην  εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου με ποσοστό τουλάχιστον  33%.
Σε κάθε  περίπτωση σεβόμαστε τις αποφάσεις  του ΣτΕ , οφείλουμε όμως να εκφράσουμε την  πλήρη διαφωνία μας επ΄ αυτών .

Εκ του ΠΦΣ