Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Επιστολή ΠΦΣ για το θεμα της αναγραφής του ΑΦΜ κατά την εκτέλεση της συνταγής