Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Κατάθεση Συνταγών ΕΟΠΥΥ

Τοποθετούμε εντός του μεγάλου άσπρου φακέλου υποβολής συνταγών:
1) Τις ηλεκτρονικές συνταγές μας, χωρισμένες σε πακέτα ανά ημερομηνία

Επιπλέον ξεχωριστούς φακέλους που δεν θα κλείνουμε και που θα αναγράφουν τί περιέχουν:

2) Φάκελο «Χειρόγραφες εκτελέσεις» (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα)  

3) Φάκελο «Συνταγές Ευρωπαίων»

4) Φάκελο «Εκτελέσεις ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ» που αφορά μόνο τις συνταγές ΦΥΚ που διακινούμε μέσω του ειδικού προγράμματος και την συγκεντρωτική κατάσταση των εκτελεσμένων συνταγών, η οποία εκδίδεται μέσω της εφαρμογής. Τα κανονικά ΦΥΚ που εκτελούμε στα φαρμακεία μας μπαίνουν κανονικά στη σειρά τους.


5) Φάκελο «ΣΣΥ-Τιμολόγια» με: 
      
       α) Τιμολόγια [α. φαρμάκων και ανασφάλιστων (1/3), β. συνταγών ευρωπαίων ασφαλισμένων  (1/3), γ. ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές ή κάθε υποβολή Δεκεμβρίου που κόβουμε για το rebate (1/3)]

      
       β) ΣΣΥ (1/3) που εκδίδουμε από την ΚΜΕΣ
      
       γ) μόνο τον Οκτώβριο (κατάθεση Σεπτεμβρίου) θα βάλουμε και την γνωστή μας ΣΚΠ (1/3). Από Νοέμβριο καταργείται.

και κλείνει ο λευκός, πλαστικός φάκελος του ΕΟΠΥΥ. Απέξω κολλάμε το ειδικό αυτοκόλλητο που εκδίδεται από την πύλη του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ αυτόματα! Αν έχουμε πάνω από έναν λευκό φάκελο θα κολλάμε ετικέτα σε κάθε φάκελο.


Συγκεντρώνουμε εκτός του φακέλλου:

A) ΠΑΚΕΤΟ

1- Αίτηση

2- Τα πρωτότυπα τιμολόγια (2/3)

3- Το πρωτότυπο σημείωμα της ΚΜΕΣ (2/3) 

4- Φορολογική ενημερότητα

5- Ασφαλιστική ενημερότητα

6- ΣΚΠ (2/3) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων και ανασφάλιστων) μόνο για τον Οκτώβριο (κατάθεση Σεπτεμβρίου). Μετά καταργείται

 

Β) ΠΑΚΕΤΟ

1- Τα τιμολόγια (3/3)

2- Το σημείωμα της ΚΜΕΣ (3/3) 

3- ΣΚΠ (3/3) ( Συγκεντρωτική Κατάσταση φαρμάκων και ανασφάλιστων) μόνο για τον Οκτώβριο (κατάθεση Σεπτεμβρίου). Μετά καταργείται

  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 • Κόβουμε διαφορετικό τιμολόγιο για κάθε διαφορετική υποβολή
 • Βάζουμε κάθε διαφορετική υποβολή σε διαφορετικό φάκελλο:
  α) τα παραπεμπτικά αναλωσίμων,
  β) το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ,
  γ) το τιμολόγιο
 • Απέξω από το φάκελλο επικολλάμε το ειδικό έντυπο αποστολής κυτίου, που επίσης εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ
Φορολογική απαιτείται άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική άνω των 3000 ευρώ


Υπενθυμίζουμε ότι:
Χειρόγραφα εκτελούμε μια ηλεκτρονική συνταγή μέσω του προγράμματός μας (στο ειδικό έντυπο) και όχι με το χέρι. Χειρόγραφη εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής κάνουμε μόνο λόγω:
 1. Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή και
 2. Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  Εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ. που μπορούμε να εκτελούμε χειρόγραφα επί της συνταγής.
Οι συνταγές δεν χρειάζεται να αριθμούνται, οι χειρόγραφες όμως πρέπει να γράφουν πάνω τον αντίστοιχο αριθμό (π.χ. 5, 16 ή 253) τον οποίο μπορούμε εύκολα να βρίσκουμε από το πρόγραμμά μας