Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Από 30/01/21 οι νέες τιμές στα φάρμακα

 


Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 22- 12 -2020

Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 14- 01 - 2021

Για τα φαρμακεία από 30- 01 - 2021

Δείτε το δελτίο τιμών: