Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Στον ΕΟΦ η παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και χρήση της λέξης «Φαρμακείο»

Ο Π.Φ.Σ. προέβη στην διαβίβαση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων) αναφορών των συναδέλφων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, κκ. Ιωάννη Δαγρέ, Κωνσταντίνου Μανωλόπουλου, και ενός ακόμη φαρμακοποιού, τους οποίους ευχαριστούμε, α) για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από κατάστημα λιανικής εντός της Αττικής, και β) παράνομη χρήση της λέξεως «pharmacy» σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α ́ 5), αιτούμενος την επιβολή των κατά νόμον κυρώσεων εις βάρος των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς επίσης να ελεγχθεί η πηγή από την οποία οι εν λόγω επιχειρήσεις προμηθεύονται παρανόμως τα προς πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ., Φαρμακευτικών Συλλόγων και φαρμακοποιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί αφενός μεν η παράνομη διάθεση φαρμάκων και ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και να εξασφαλιστεί ότι το φάρμακο χορηγείται αποκλειστικά και μόνο δια χειρός φαρμακοποιού, αφετέρου δε η παράνομη χρήση της λέξεως «φαρμακείο».

Για το λόγο αυτό σας καλούμε εκ νέου να αποστέλλετε άμεσα στον Π.Φ.Σ. σχετικές καταγγελίες μετά των αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου εν συνεχεία ο Π.Φ.Σ. να τις διαβιβάζει στον Ε.Ο.Φ. και να επιβάλλονται οι δέουσες ποινές. 

 

 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ           ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ