Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Νέα παράταση στο myDATA, τι ισχύει με τους φορολογικούς μηχανισμούς

Η εταιρεία Europharmacy, πάντα πρωτοπόρος στη μηχανογράφηση του σύγχρονου φαρμακείου, μας ενημερώνει για τη νέα παράταση της διαβίβασης παραστατικών στο myDATA.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ξεκινά η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στο myDATA
- Από 1.10.2021 τα έσοδα για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 και με απλογραφικά και τζίρο άνω των 100.000
- Από 1.11.2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις
Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.
Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.
***********************************************************************

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:
- να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,
- να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,
- να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.
Ειδικότερα:
- Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:
• βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
• το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.
- Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:
• βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
• το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.
-Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
***********************************************************************
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΊΤΕ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ