Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Ιntegrated master θα χορηγεί το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ

 


Με απόφαση  που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος προβλέπεται η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται   στο  Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.Για την σχετική απόφαση    διατυπώθηκε  θετική ομόφωνη  γνώμη    από την    Εθνική  Αρχή  Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ).

www.esos.gr