Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Επεξεργασία του Νέου Δελτίου τιμών όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ από τον Πάνο Ζαρογουλίδη

Σε συνέχεια της από 20-12-2021 αναρτήσεως των τελικών προτεινόμενων τιμών των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, προχωρήσαμε σε επεξεργασία του δελτίου την οποία και δημοσιεύουμε! 

Το αρχείο είναι δομημένο ως εξής : αρχικά σκανάροντας ή πληκτρολογώντας τo barcode του φαρμάκου  εμφανίζεται η νέα τιμή και η απόκλιση από την τρέχουσα αξία 

Στο φύλλο 1 μπορείτε να δείτε το excel με τις νέες τιμές 

Μπορείτε να κατεβάσετε και να σώσετε το αρχείο 

Ευχαριστούμε το πρόγραμμα φαρμακείου Euromedica 

για την διαρκή τεχνική υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια !