Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Νέο δελτίο τιμών: Από πότε ισχύει για τα φαρμακεία, συγκριτικοί πίνακες by Europharmacy

Σας ενημερώνουμε ότι στις 20-12-2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2021. 

Το παρόν Δελτίο - μετά από βελτιωτική παρέμβαση του Π.Φ.Σ. - πήρε παράταση και ισχύει:   • Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές από 23 - 12 -2021 
  • Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 24-01-2022
  • Για τα φαρμακεία από 07-02-2022 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις διαφορές στις τιμές χονδρικής και λιανικής ταξινομημένες κατά ποσοστό μεταβολής: 


Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Europharmacy για την ανάλυση των στοιχείων