Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Εφαρμογή για αναγνώριση Ευρωπαϊκών πιστοποιητικών εξωτερικού στο gov.gr

Σε λειτουργία το anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση εμβολιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού

Όσοι ολοκληρώσατε τον εμβολιασμό σας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ώστε να καταχωριστεί στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ο πλήρης εμβολιασμός σας με αναγνωρισμένα εμβόλια από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.

Θα χρειαστεί να:


  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ / Π-ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ
  • συμπληρώσετε την ταυτότητα / διαβατήριο σας
  • επισυνάψετε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες του εμβολιασμού σας σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) ή σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μετά την καταχώρισή σας, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και αυτά επαληθευτούν μέσω της εφαρμογής, μπορείτε είτε:
  • να λάβετε Εθνική βεβαίωση εμβολιασμού
  • να λάβετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού
  • να προγραμματίσετε την αναμνηστική δόση εμβολιασμού σας


Είσοδος στην υπηρεσία


https://anagnorisi.emvolio.gov.gr/