Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΟΠΥΥ: Πώς θα γίνεται από την 1η Οκτωβρίου το ραντεβού με τον προσωπικό γιατρό [εγκύκλιος]

Οι πολίτες θα δεχτούν τηλεφώνημα. Ποια είναι η διάρκεια του πρώτου ραντεβού και των επόμενων. Τι ισχύει για τα ραντεβού που έχουν κλειστεί με τους οικογενειακούς γιατρούς.

Διάρκεια 15 λεπτών θα έχουν τα ραντεβού με προσωπικούς γιατρούς, τα οποία ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου. Το πρώτο ραντεβού θα έχει διπλάσια διάρκεια (30 λεπτά), προκειμένου να συμπληρωθεί από τον γιατρό ο φάκελος υγείας του πολίτη.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε σημερινή εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, η οποία απευθύνεται στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό προσωπικούς γιατρούς. Στην εγκύκλιο, που επισυνάπτεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως όλοι οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ως προσωπικοί γιατροί οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες για τον προγραμματισμό των ραντεβού:


  • Κάθε προσωπικός γιατρός πρέπει να ορίσει το πρόγραμμα των ραντεβού του, σύμφωνα με τον αριθμό του εγγεγραμμένου πληθυσμού που έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή.
  • Ο πρώτος προγραμματισμός για το ραντεβού όλων των προσωπικών γιατρών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται πως είναι υποχρέωση όλων των προσωπικών γιατρών να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους πολίτες για να συμπληρώσουν τον ιατρικό τους φάκελο, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προσέλθουν για ραντεβού. Η επικοινωνία πρέπει να γίνει από τον προσωπικό γιατρό σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο πολίτης.

Ο προγραμματισμός των ραντεβού θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του μήνα, για δύο μήνες και με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων πολιτών.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται στο εξής παράδειγμα: Έστω ότι ένας προσωπικός γιατρός έχει 1.000 εγγεγραμμένους πολίτες. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να προγραμματιστούν τα ραντεβού για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Με βάση τους εγγεγραμμένους πολίτες, ο συγκεκριμένος γιατρίς θα πρέπει να έχει προγραμματίσει 20 ώρες για τα ραντεβού.

Στο τέλος Οκτωβρίου, θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος για τυχόν μεταβολή στον αριθμό των εγγεγραμμένων του συγκεκριμένου προσωπικού γιατρού. Στην περίπτωση που έχουν ανέλθει στους 1.700, ο προσωπικός γιατρός πρέπει να διαθέσει επιπλέον 10 ώρες για τον Νοέμβριο, ενώ ο Δεκέμβριος πρέπει να προγραμματιστεί με βάση τον νέο αριθμό.

Τα ραντεβού θα έχουν διάρκεια 15 λεπτών το κάθε ένα, ενώ για τους πολίτες που προγραμματίζουν επίσκεψη για πρώτη φορά, η διάρκεια του ραντεβού θα είναι 30 λεπτά, καθώς απαιτείται η συμπλήρωση του ατομικού φακέλου υγείας κάθε πολίτη.

Τυχόν προγραμματισμένα ραντεβού σε συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς που είναι πλέον εντασμένοι στον θεσμό του προσωπικού γιατρού παραμένουν ως έχουν.

Δημ.Κ.