Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με εκτέλεση συνταγών σε ιδιωτικά φαρμακεία που αφορούν σε χορήγηση αυξητικής ορμόνης


Όσον αφορά στην αυξητική ορμόνη σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Με βάση την εγκύκλιο οικ. 33199/10.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΘ-ΚΗΖ) του Υπουργείου Υγείας η αυξητική ορμόνη ανήκει στα φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι, συνταγές εκτελεσμένες σε ιδιωτικά φαρμακεία που αφορούν σε χορήγηση αυξητικής ορμόνης σε παιδιά και ενήλικες, δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΕΟΠΥΥ
ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ