Ξεκίνησε το "Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό" από τη γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας.