Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Επανακαθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου

Επανακαθορίζονται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών ως εξής:
  1. Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100 γρ. προς ογδόντα πέντε λεπτά (0,85€) η φύσιγγα, (0,85 €/φύσιγγα).
  2. Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά (0,55€) η φύσιγγα, (0,55 €/φύσιγγα). 
  3. Σκόνη Υδροχλωρικής Μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80€), (2,80 €/γραμμάριο) 

Οι προαναφερόμενες τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.

Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

ΠΦΣ: ΑΜΦΙΣΗΜΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ


Ανησυχία έχουν προκαλέσει η αμφίσημη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών των παιδιών πριν εγγραφούν στο σχολείο τους.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα φαρμακευτικής πολιτικής και κρίσιμος κόμβος στην αλυσίδα διάθεσης των εμβολίων, καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. 

Οι εμβολιασμοί των παιδιών είναι και πρέπει να παραμείνουν υποχρεωτικοί αφού συνιστούν μείζονα παρέμβαση Δημόσιας Υγείας στη Χώρα μας, ιδιαίτερα σήμερα που έχουν αυξηθεί τα κρούσματα της Ιλαράς και άλλων νοσημάτων λόγω μη εμβολιασμού .


Προκήρυξη νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 431/11-7-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.),το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2969/24-7-2018 τ. Β’, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κοσμητολογία - Παρασκευή Και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων»:
Η χρονική διάρκεια του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, συστημένα, μέχρι 28/9/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
ή στον Οδηγό Σπουδών).
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται. Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες. Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) θα γίνει στις 3/10/2018 σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι 28/9/2018.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

"ΗΜΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ": Ανοικτή εκδήλωση για το κοινό από τον ΦΣΘ

Ένα μεγάλο εικονικό φαρμακείο θα στηθεί και θα λειτουργήσει το Σάββατο στις 29 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στο χώρο του Λευκού Πύργου. Στο εσωτερικό του θα υπάρχουν πέντε θεματικές γωνιές παροχής εξειδικευμένων συμβουλών ("advisory corners") όπου εθελοντές φαρμακοποιοί, φορώντας τις άσπρες ποδιές τους, θα δίνουν γενικές οδηγίες στους πολίτες για διαχείριση και συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία, συμβουλές για θέματα ομορφιάς κι ευεξίας, ενώ θα ενημερώνουν για ζητήματα όπως διακοπή καπνίσματος, γαστρεντερικά προβλήματα-διάρροια, κρυολόγημα, φλεβική νόσος και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η πρωτότυπη αυτή δράση με σύνθημα «Έλα στο φαρμακείο-Ρώτα τον φαρμακοποιό σου» διοργανώνεται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του....

Ευχαριστήρια επιστολή δημάρχου Μεγάρων στον ΠΦΣ

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την έμπρακτη συνδρομή σας στην αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018. Τις δύσκολες αυτές στιγμές, που βιώνουμε όλοι στο Δήμο Μεγαρέων, είναι σημαντική και συγκινητική η συμπαράσταση και το ενδιαφέρον όλων. 

Δυστυχώς, οι ζημιές και οι καταστροφές είναι μεγάλες και επώδυνες και ο Δήμος μας καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να ανακάμψει το ταχύτερο δυνατό, να ανακουφιστούν οι κάτοικοι που επλήγησαν και να επιστρέψει η περιοχή μας στους κανονικούς ρυθμούς της. 

Στο εγχείρημα αυτό της.....

ΠΦΣ: Υποχρεωτική η δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών

                                                                                                                     Αθήνα, 19.9.2018
                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.  4745
Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3965/12-09-2018 μια νέα απόφαση σχετικά με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς Σύμφωνα με την απόφαση  είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τίθεται προθεσμία για την ηλεκτρονική δήλωση .Ειδικότερα:

Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η ΚΥΑ 45231/2017 ως εξής:

Επικαιροποιημένες οδηγίες για e-ΔΑΠΥ

  • Η διαδικασία είναι ΟΠΩΣ και πριν: α) επιλέγουμε ΦΠΑ και β) μετά πατάμε «προσθήκη μπαρκοντ» και αναζητούμε το υλικό από το ερωτηματικό (ΟΠΩΣ και πριν). ΔΕΝ χρησιμοποιούμε την αριστερή θέση μπαρκοντ γιατί δεν αναγνωρίζει τα υλικά: από τη μεσαία κάνουμε αναζήτηση με το ερωτηματικό!
  • Προσθέτονται ποσότητες με διόρθωση κανονικά (δε χρειάζεται να τα περνάτε σε ξεχωριστή γραμμή). Βάζουμε τεμάχια (π.χ. 100 ταινίες), αφού τεμάχια συνταγογραφούνται
  • Δεν εκτυπώνεται το 2ο φύλλο με τα μπαρκοντ (θα ξαναβγεί όταν αρχίσουν τα άυλα)
  • Ό,τι είχατε εκτελέσει και είχε ΣΩΣΤΟ αιτούμενο (π.χ. 19,50 αιτούμενο και 975 από κάτω) είναι ΟΚ, μην ασχολείστε!!!

Παστρικές δουλειές από μεσιτικό γραφείο: ψάχνει γιατρό για "συνεργασία" με φαρμακείο!

Νοικοκυρεμένα πράγματα γίνονται στο Περιστέρι με μεσιτικό γραφείο να ψάχνει ΜΟΝΟ γιατρό που θα γράφει αβέρτα συνταγούλες στο φαρμακείο που βρίσκεται στο ισόγειο. Δείτε την αγγελία:


Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Μάτι: Μήνυση κατά Δούρου, Ψινάκη και παντός υπευθύνου από τον αδερφό της Ελισάβετ Χαρδαλούπα

Ο Ιωάννης Χαρδαλούπας, που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, κατέθεσε μήνυση κατά της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, του Δημάρχου Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη και κατά παντός υπευθύνου, για τον χαμό της μητέρας και της αδερφής του, η οποία ήταν και το 99ο θύμα της τραγωδίας.
Με μία γλαφυρή περιγραφή των γεγονότων, σύμφωνα με το protothema.gr ο κ. Χαρδαλούπας, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Αντώνη Φούσα, ο οποίος και κατέθεσε την μήνυση, αναφέρει μεταξύ άλλων για τον θάνατο της 56χρονης μητέρας του Μαρίας Μοσχού και της 26χρονης φαρμακοποιού αδελφής του Ελισάβετ Χαρδαλούπα:

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΝΔ: Δήλωση Τομέα Υγείας για την εγκύκλιο που επιτρέπει εγγραφή ανεμβολίαστων παιδιών στα σχολεία


Ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής Επικρατείας, κ. Βασίλης Οικονόμου και ο Αν. Τομεάρχης, βουλευτής Αχαΐας, κ. Ιάσων Φωτήλας, σχετικά με την πρόσφατη εγκύκλιο που επιτρέπει την εγγραφή ανεμβολίαστων παιδιών στα σχολεία, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:
 
«Η πρωτοβουλία των Υπουργών Υγείας και Παιδείας να επιτρέπουν την εγγραφή των μικρών μαθητών στα σχολεία ακόμη και χωρίς να έχουν εμβολιαστεί, νομιμοποιεί τις αντιεπιστημονικές αντιεμβολιαστικές δοξασίες και ακυρώνει συστηματικές προσπάθειες δεκαετιών για την καθιέρωση του καθολικού εμβολιασμού του πληθυσμού». 
 
Πλήρης Δήλωση


ΦΣΑ: Τι κάνουμε με τις συνταγές αναλωσίμων που έληξαν


Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Συμφωνία με τον Δικηγόρο Ηλία Δημητρέλλο

Συμφωνία συνεργασίας συνήψαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο δικηγόρος Ηλίας Δημητρέλλος, Νομικός Σύμβουλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με σκοπό την παροχή διαλέξεων στο Πανεπιστήμιο σε ειδικά θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας και δεοντολογίας.
Ο κ. Δημητρέλλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στα θέματα Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και Νομοθεσίας Φαρμακείων και η συμβολή του θα είναι καθοριστική στην εκπαίδευση των φοιτητών Φαρμακευτικής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, αφενός μεν με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, αφετέρου δε με το ενωσιακό κεκτημένο σε ζητήματα που αφορούν στα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς.

Ανδ. Ξανθός: Δεν θα γίνει δεύτερη ανατιμολόγηση φαρμάκου μέσα στο 2018

«Είμαστε ωριμότεροι μετά από την εμπειρία της 'μνημονιακής ταλαιπωρίας'» ανέφερε ο υπ. Υγείας στο συνέδριο της «Ν»

Τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση κρίσιμων τομέων όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα έθεσε μεταξύ άλλων ως προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας ο αρμόδιος υπουργός Ανδρέας Ξανθός, από το βήμα του 2ου Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής» για τον κλάδο της Υγείας.

Περιγράφοντας το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Υγεία μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα στήριξης, ο υπουργός σημείωσε πως.....


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ο μπαλαδόρος φαρμακοποιός του ΠΑΣ Γιάννενα!

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΣ Γιάννινα σπουδάζει Φαρμακευτική

Η πρώτη νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League (2-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη) είχε την... υπογραφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού, Αλέξανδρου Νικολιά.

Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι επιδιώκει να συνδυάσει το χόμπι του, που πλέον είναι επάγγελμα, με τις σπουδές του.
Επρόκειτο για άριστο μαθητή, ο οποίος την....

Πιέσεις για άμεση λύση στις παρεχόμενες από το φαρμακείο υπηρεσίες

Υπέρ τάσσονται κρατικοί λειτουργοί και παράγοντες από την φαρμακοβιομηχανία

Στο τραπέζι των συζητήσεων ξαναμπαίνει το θέμα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φαρμακοποιούς προς τους ασθενείς-πελάτες τους, οι οποίες δίνονται παράνομα, καθώς δεν υπάρχει θεσμοθέτηση, όπως γνωρίζει πολύ καλά το κράτος και επιπλέον προσφέρονται δωρεάν σε αντίθεση με ότι ισχύει στο εξωτερικό.

Υπέρ της νομικής θεσμοθέτησης των φαρμακευτικών υπηρεσιών από πλευράς των φαρμακοποιών προς τους ασθενείς, τάσσονται.....