Στην εποχή της πληροφορίας, το παλιό, πατερναλιστικό πρότυπο, στο οποίο οι ασθενείς απλά «έκαναν όπως τους έλεγαν», έχει αντικατασταθεί από μια πιο συνεργατική διαδικασία, κατά την οποία οι ασθενείς θέλουν να ξέρουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Έτσι η συμμετοχική λήψη απόφασης αποκτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Η μετάβαση από τον «πατερναλισμό στην αυτονομία» του ασθενή προϋποθέτει ότι οι ασθενείς έχουν όλες τις πληροφορίες, που απαιτούνται, ώστε να κατανοήσουν την εξέταση ή τη θεραπεία, στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν.

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε η Αναπλ. Καθηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Dr Έφη Σίμου, αναφερόμενη στη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο Ελπίς, με θέμα «Λήπτες υπηρεσιών και Επαγγελματίες Υγείας: Ανάπτυξη Σχέσεων Σεβασμού και Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης».