Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

Αναδείξτε με την ψήφο σας τους νικητές των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς 2021!

 


Η διαδικτυακή ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2021… ξεκίνησε!

Εάν είστε φαρμακοποιός επισκεφτείτε το https://aristeiapharm.gr/psifoforia και επιβραβεύστε με την ψήφο σας τις καλύτερες πρακτικές στην αγορά των φαρμακείων.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου 2021.

 

Οι κατηγορίες και οι υποψήφιοι που καλείστε να ψηφίσετε είναι οι παρακάτω:


ΠΦΣ: Αίτημα παράτασης στην κατάθεση συνταγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 1023

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Προς : Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κα Θεανώ Καρποδίνη Κοινοποίηση: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου, κα Γιώτα Λίτσα

Αξιότιμη κα Διοικήτρια,

Οι Farmakopoioi συμμετέχουν στα Αριστεία 2021

 


Μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο και ψηφίστε FARMAKOPOIOI στην κατηγορία 5α:
Ενημέρωση- Δια βίου εκπαίδευση
Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

ΠΦΣ: Διαβίβαση αναφορών στον Ε.Ο.Φ. για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από καταστήματα λιανικής


 Ο Π.Φ.Σ. προέβη στην διαβίβαση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων) αναφορών των συναδέλφων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, κκ. Κωνσταντίνου Μανωλόπουλου, Χαράλαμπου Κρανιώτη και Κωνσταντίνου Σερμπίνη, τους οποίους ευχαριστούμε, για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από καταστήματα λιανικής εντός της Αττικής, αιτούμενος την επιβολή των κατά νόμον κυρώσεων εις βάρος των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς επίσης να ελεγχθεί η πηγή από την οποία οι εν λόγω επιχειρήσεις προμηθεύονται παρανόμως τα προς πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. 

Η πώληση ΜΗΣΥΦΑ αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία προβλέπεται από τις κάτωθι κείμενες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας: 

α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού. 

β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 96/1973 η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων. 

γ) Σύμφωνα με την παράγραφο Α1 της υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)/127858/2004 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 284) προβλέπεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα της κατηγορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., για την διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία δια χειρός φαρμακοποιού. 

δ) Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας 2 φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων». 

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) ορίζεται ότι: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.» 

Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ., Φαρμακευτικών Συλλόγων και φαρμακοποιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη διάθεση φαρμάκων και ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και να εξασφαλιστεί ότι το φάρμακο χορηγείται αποκλειστικά και μόνο δια χειρός φαρμακοποιού. 

Για το λόγο αυτό σας καλούμε εκ νέου να αποστέλλετε άμεσα στον Π.Φ.Σ. σχετικές καταγγελίες μετά των αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου εν συνεχεία ο Π.Φ.Σ. να τις διαβιβάζει στον Ε.Ο.Φ. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Με εκτίμηση

Από μέσα Μαρτίου οι εμβολιασμοί 270.000 χρονίως πασχόντων – Ποιοι και γιατί παίρνουν σειρά

 

Εντός των προσεχών δύο εβδομάδων παίρνουν σειρά στον εμβολιασμό 270.000 ασθενείς που ανήκουν σε 9 διαφορετικές κατηγορίες με χρόνια υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πρόκειται για μεταμοσχευμένους, αιμοκαθαιρόμενους, ασθενείς με κυστική ίνωση, καρκινοπαθείς, ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα που χρειάζονται οξυγόνο στο σπίτι, πάσχοντες από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια, φλεγμονώδεις παθήσεις, βαριά ανοσοανεπάρκεια και σύνδρομο Down.

Ο εμβολιασμός τους θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμος για την αποσυμπίεση των ΜΕΘ, καθώς οι νοσούντες από αυτές τις παθήσεις, σε τόσο προχωρημένο στάδιο έχουν 2πλάσιο και 3πλάσιο κίνδυνο θανάτου από τη λοίμωξη covid, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

8η Επαγγελματική Διημερίδα του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης: «Φαρμακείο και πανδημία: προκλήσεις, ευκαιρίες, ψηφιακές λύσεις»

 


«Φαρμακείο και πανδημία: προκλήσεις, ευκαιρίες, ψηφιακές λύσεις»

O Όμιλος Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακά την 8η Επαγγελματική Διημερίδα με θέμα «Φαρμακείο και πανδημία: προκλήσεις, ευκαιρίες, ψηφιακές λύσεις», στις 6 και 7 Μαρτίου 2021, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η έναρξη εργασιών της διημερίδας θα γίνει από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης, κ. Λάζαρο Φαρσάκη.

Το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


Νέες αυξήσεις σε ΜΥΣΥΦΑ (01/03/2021)


Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το εμβόλιο της Johnson & Johnson

 


Επείγουσα έγκριση στο εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της λοίμωξης που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός έδωσε νωρίς τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) ο αρμόδιος οργανισμός φαρμάκων των ΗΠΑ. Η έγκριση έγινε μία ημέρα μετά την ομόφωνη θετική εισήγηση της αρμόδιας, ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Το εμβόλιο της Johnson & Johnson είναι το τρίτο που λαμβάνει άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης (Emergency Use Authorization, EUA) από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA). Έχουν προηγηθεί τα εμβόλια των εταιρειών Pfizer/BioNTech και της Moderna. Ωστόσο το νέο εμβόλιο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά.

Κατ’ αρχάς τα δύο πρώτα είναι εμβόλια που παρασκευάζονται με την τεχνολογία mRNA και περιέχουν μόνο τμήμα του γενετικού υλικού του κορωνοϊού.

Το εμβόλιο της Johnson & Johnson χρησιμοποιεί ως «όχημα» έναν ιό που προκαλεί κοινό κρυολόγημα για να εισαγάγει στον οργανισμό τμήμα από το γενετικό υλικό του κορωνοϊού. Ο ιός-όχημα είναι γνωστός ως αδενοϊός τύπου 26 (Ad26). Ο Ad26 είναι γενετικά τροποποιημένος ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι έχει περιορισμένη επίδραση.


ΗΠΑ: Αδειοδοτήθηκε το εμβόλιο της Johnson & Johnson


Άδεια κατεπείγουσας χρήσης στο μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω έδωσε ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων FDA.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την αδειοδότηση του εμβολίου, αλλά προειδοποίησε τους Αμερικανούς να μην χαλαρώσουν την επαγρύπνησή τους, καθώς εξαπλώνονται νέες μεταλλάξεις του ιού.


«Είχαμε δύο αδειοδοτήσεις έκτακτης ανάγκης για εμβόλια και τώρα έχουμε τρεις. Το τρίτο εμβόλιο της Johnson & Johnson γίνεται με...

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Στις 11 Μαρτίου αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως ο ΕΜΑ

 


Στις αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται να ανάψει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) το πράσινο φως στο εμβόλιο της Johnson & Johnson για την Covid-19. 

Ευρωπαίος αξιωματούχος αποκάλυψε στο πρακτορείο Bloomberg ότι η έγκριση κυκλοφορίας του εμβολίου αυτού – τέταρτου κατά σειρά στην ΕΕ μετά από εκείνα των Pfizer / BioNTech, Μoderna και AstraZeneca / Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναμένεται στις 11 Μαρτίου σε μια σημαντική εξέλιξη για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού στα κράτη-μέλη μετά τις καθυστερήσεις στην παράδοση εμβολίων από παρασκευάστριες εταιρείες. Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι συνεχίζονται οι επαφές του ΕΜΑ με τις ρωσικές Αρχές για το εμβόλιο Sputnik V και ίσως αρχίσουν σύντομα να παραλαμβάνουν τα σχετικά δεδομένα για την αξιολόγησή του.


Νίκος Χαρδαλιάς: Παράταση του lockdown στην Αττική έως τις 8 Μαρτίου

Παραμένουν στο "κόκκινο" για τον κορωνοϊό οι Δήμοι Καλυμνίου, Κορδελιού και οι Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αρκαδίας και Αττικής.

Την παράταση του lockdown στην περιοχή της Αττικής έως τις 8 Μαρτίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, μπαίνουν σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου ("κόκκινο"), οι εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας (εκτός Μεγανησίου), Θεσπρωτίας, Σύρου, Σάμου, Ηρακλείου και Κορινθίας, οι Δήμοι Άρτας, Διδυμότειχου, Λοκρών, Αμφιλοχίας. 

Κάλεσε τους πολίτες των Δήμων Λαρίσης και Βόλου να είναι προσεκτικοί, ώστε να μην επιβληθούν νέα μέτρα.

Από το "κόκκινο" βγαίνουν οι Δήμοι Τεμπών, Καρπάθου και Μυκόνου.

 

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Υπ. Εργασίας: Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 η ασφαλιστική ικανότητα για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ


 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, διασφαλίζεται για το επόμενο δωδεκάμηνο (έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2022), ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

Αυτό ορίζει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας», το οποίο συζητείται στη Βουλή.


Μόσιαλος: Το εμβόλιο Johnson & Johnson παρέχει 100% προστασία από νοσηλεία 28 μέρες μετά τη μοναδική δόση


 Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος, αναφερόμενος στα στοιχεία της έκθεσης της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του FDA των ΗΠΑ για το συγκεκριμένο εμβόλιο, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου.

 

Η έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του FDA (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committe) για το εμβόλιο της Johnson & Johnson δημοσιεύθηκε πριν τη συνεδρίαση που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου, όπως έγινε και με τα άλλα δύο εμβόλια των Moderna και Pfizer/BioNTech. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες του FDA θα συζητήσουν και θα διατυπώσουν συστάσεις στο FDA για την έκτακτη αδειοδότηση του εμβολίου.


Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

Προαναγγελία παράτασης του lockdown από Μητσοτάκη - Δεν έχουμε χτίσει ακόμα «τείχος ανοσίας»

Για απομάκρυνση της πιθανότητας άρσης του lockdown την 1η Μαρτίου έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την παράταση των περιοριστικών μέτρων.  

Στην εισήγηση του Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη «γρήγορη πρόοδο στη διαδικασία των εμβολιασμών» εκτιμώντας ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε και το φράγμα του 1 εκατομμυρίου στην Επιχείρηση «Ελευθερία».

Ωστόσο εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων λέγοντας: «Είδαμε χθες μία απότομη αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην Αττική, η οποία εκ των πραγμάτων απομακρύνει την πρόθεσή μας, πάντα ακούγοντας τις οδηγίες των ειδικών, να προχωρήσουμε σε ένα σταδιακό άνοιγμα την 1η Μαρτίου», είπε ο πρωθυπουργός «δείχνοντας» έτσι την παράταση των μέτρων.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός έκανε την εισαγωγική του τοποθέτηση για τα τρία νομοσχέδια που θα συζητηθούν κατά το υπουργικό. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 

Κοντοζαμάνης: Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε ποιοι και πότε θα εμβολιαστούν


 «Ο εμβολιασμός του συνόλου του πληθυσμού αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η οργάνωση του εγχειρήματος είναι τεράστια, γιγαντιαία, απαιτεί την εμπλοκή υπουργείων, φορέων, των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να την φέρουμε εις πέρας. Πρόκειται για μια περίπλοκη η διαδικασία» ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών του ΚΙΝΑΛ Νάντιας Γιαννακοπούλου και του Ανδρέα Πουλά.


Σχετικά με την προτεροποίηση των ομάδων εμβολιασμού, και στο ερώτημα γιατί δεν προηγούνται οι ομάδες με υποκείμενο νόσημα, εκείνης των ηλικιωμένων, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανέφερε πως «η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι αυτή που έχει αποφασίσει τις προτεραιότητες των ομάδων εμβολιασμού και όχι η κυβέρνηση, όπως γίνεται άλλωστε σε όλες τις χώρες» και δεν «ήρθαμε να ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό». Εξήγησε πως η βάση της γνωμοδότησης της επιτροπής για την προτεραιοποίηση των ευπαθών ομάδων, γίνεται σε σχέση με την μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής νόσησης από τον κορωνοϊό. Γι΄ αυτό ξεκίνησε ο εμβολιασμός με το υγειονομικό προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας, όσων διαμένουν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, παράλληλα με τον εμβολιασμό μαθητών και προσωπικού των ειδικών σχολείων.