Φαρμακείο Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2562/11-10-2013 τ. Β η αριθμ. 32205/ Δ10.96 από 2-10-2013 απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία ορίζεται, σε εκτέλεση του Ν. 3850/2010 και του άρθρου 36 παρ. 4 του Ν. 4144/2013 ότι στα κιβώτια/ φαρμακεία που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις πάσης φύσεως που απασχολούν προσωπικό σε κάθε τόπο/εγκατάσταση εργασίας, τα ελάχιστα φάρμακα και βοηθήματα που πρέπει να περιέχει το κιβώτιο / φαρμακείο είναι:
 • Aκετυλοσαλικυλικό οξύ
 • Παρακεταμόλη
 • Aντιισταμινικά δισκία
 • Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg)
 • Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg)
 • Aντιόξινα δισκία
 • Σπασμολυτικά δισκία
 • Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide
 • Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση
 • Aντισηπτικό κολλύριο
 • Aντιϊσταμινική αλοιφή
 • Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων
 • Γάντια
 • Υγρό απολύμανσης χεριών
 • Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών
 • Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid)
 • Bαμβάκι
 • Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα
 • Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη
 • Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα
 • Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα
 • Tριγωνικός επίδεσμος
 • Aιμοστατικός επίδεσμος
 • Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml
 • Oξυζενέ
 • Oινόπνευμα καθαρό
 • Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %)
 • Γλωσσοπίεστρα
 • Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)
Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περιεχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.

Παράληψη του εργοδότη ή του εκπροσώπου του για την πιστή τήρηση των παραπάνω επιφέρει αφενός τις διοικητικές ποινές / πρόστιμα του άρθρου 71 του Ν. 3850/2010 όπως ισχύουν κάθε φορά, (σήμερα από 500 μέχρι 50.000 ευρώ) και αφετέρου τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 72 τουπαραπάνωνόμου (σήμερα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μήνες ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ ή εκτός του προστίμου και με τις δύο αυτές ποινές φυλάκιση και χρηματική ποινή).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 11 - 10 - 2013.