Πληρωμές ΕΟΠYΥ-Rebate-Γενικά Εργαλεία Διαχείρισης

Πατήστε εδώ για να δείτε στη σειρά όλες τις τρέχουσες πληρωμές
  

Υπολογίστε το Rebate σας: πατήστε ΕΔΩ

 
ΕΟΦ έλεγχος γνησιότητας κουπονιού και ημερομηνίας λήξης ΕΔΩ


Τα εύκολα εργαλεία διαχείρισης Φαρμακείου του Γιώργου Κουτέπα, μια ευγενική παραχώρηση της «Θυώνη, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Υπηρεσιών» :


1. Φύλλο EXCEL εισπράξεων – πληρωμών
 

2. Απλός Υπολογισμός Εκπτωτικών Πολιτικών Αγορών
 

3. Φύλλο Παραγγελίας Προμηθευτή
 

4. Εκπτώσεις όγκου αγορών στο Φαρμακείο
 

5. Έσοδα Έξοδα διαχείρισης Φαρμακείου σε φύλλο EXCEL


Τιμές ΜΥΣΥΦΑ του Πάνου Ζαρογουλίδη ΕΔΩ

Πατήστε εδώ για να βλέπετε πότε καταβάλλονται οι συντάξεις
 
 
Δείτε το ποσοστό κέρδους ανάλογα με την τιμή του Φαρμάκου


ΝΕΟ το rebate των αναλωσίμων ΕΔΩ

Πατήστε εδώ για τα ληξιπρόθεσμα
https://83.235.22.133/apex/f?p=100:LOGIN_DESKTOP:2857027727863:::::