Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ Παράτασης καταβολής εισφορών α΄εξαμήνου 2015.


Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ την 30η Ιουλίου 2015 αποφασίστηκε η εκ νέου παράταση της διορίας καταβολής της δόσης του α΄ εξαμήνου 2015 για τις συνδρομές των εν ενεργεία ασφαλισμένων του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ για ένα μήνα επιπλέον μήνα ήτοι μέχρι 26/08/2015.


www.tsay.gr