Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Δαγρές: Προσφυγή στο ΣτΕ για το ιδιοκτησιακό

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Μετά τη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ) το περασμένο Σάββατο δρομολογήθηκε κατάθεση αίτησης ακυρώσεως της Κοινής Υπ. Απόφ. για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Φαρμακείων (ΦΕΚ 2330, 29-10-2015) στο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η συγκεκριμένη υπόθεση ανατέθηκε από τον ΠΦΣ σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο που μετρά αξιοσημείωτες δικαστικές επιτυχίες υπέρ του κλάδου μας στο παρελθόν (Δικηγόρος - Διδάκτωρ Συνταγματικού & Ευρωπαϊκού Δικαίου κος. Παπακωνσταντίνου Απόστολος), αλλά και από τον ΦΣΑ που προσφεύγεικαι αυτός στη νομική του Σύμβουλο κ. Σοφία Αγγέλου.

Μπορούμε όμως και ως μεμονωμένοι Φαρμακοποιοί να συμμετέχουμε σε ομαδικές αιτήσεις ακυρώσεως που θα ασκηθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της επίμαχης Κ.Υ.Α.Οι εν λόγω ομαδικές αιτήσεις ακυρώσεως είναι ανεξάρτητες από την αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε χθες (Τρίτη 3-11-2015) εκ μέρους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ-ΝΠΔΔ) αλλά και του ΦΣΑ.

Με αυτές θα περιληφθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω ιδίως ο λόγος ακυρώσεως που αφορά την παραβίαση εν προκειμένω της επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.), μεταξύ άλλων, οπότε οι εν λόγω ομαδικές αιτήσεις ακυρώσεως θα δράσουν ενισχυτικά και θα βοηθήσουν περαιτέρω τον δικαστικό αγώνα που διεξάγει ο Π.Φ.Σ.

Όσοι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα Δικηγορικά Γραφεία που έχει αναλάβει την υπόθεση στα κάτωθι στοιχεία:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τηλέφωνο: 2107222007, e-mail: apapaconstantinou.law@gmail.com
Δ/ση: Πατριάρχουν Ιωακείμ 30-32, Αθήνα,
 www.publiclaw-lawfirm.gr

 και


 ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ
Δ-ση: Σκουφά 5-7, Αθήνα Τηλ.: 2103645914-5 Email: saggelou@otenet.gr

αποστέλλοντας προς τούτο, το συντομότερο δυνατόν, την άδεια λειτουργίας μας και τα ακριβή στοιχεία μας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση Φαρμακείου, τηλέφωνα επικοινωνίας και επί εταιρείας, επιπροσθέτως την επωνυμία της).

Εννοείται ότι όσο μαζικότερη είναι η συμμετοχή μας σε αυτή την ενέργεια τόσο περισσότερο αυτή διαμορφώνει το απαραίτητο κλίμα και βαρύνει υπέρ του να έχουμε θετική έκβαση στον αγώνα μας και να αποκαταστήσουμε τελικά το δίκιο μας ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Με Εκτίμηση,
Δαγρές Γιάννης - Φαρμακοποιός
Αντιπρόεδρος ΦΣΑ & ΠΦΣ - ΝΠΔΔ