Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Το Νέο Δελτίο Τιμών σε Λιανικές Τιμές (Επεξ. Πάνος Ζαρογουλίδης)


 Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του Νέου δελτίου τιμών φαρμάκων
ανθρώπινης χρήσης. Τα φάρμακα είναι σε λίστα με Α' κριτήριο το ποσοστό πτώσης τιμής ενώ δίπλα παρατίθενται οι λιανικές τιμές με βάση το ΙΣΧΎΟΝ ποσοστό μικτού κέρδους.

Οι Λιανικές Τιμές όπως απεικονίζονται ΔΕΝ αποτελούν τις επίσημες λιανικές τιμές
 του Υπουργείου Υγείας  Στη διάθεσή σας
Πάνος Ζαρογουλίδης