Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

ΦΣΑ: « Πιστωτικά τιμολόγια για παρακρατήσεις ΕΟΠΥΥ και τιμολόγια ΕΟΠΥΥ»

Α) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ 

Όπως γνωρίζετε , μέσα από την διαδικτυακή πύλη του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (WWW.EOPYYKMES.GR) θα εκτυπώσετε την βεβαίωση παρακρατήσεων REBATE, ασφαλιστικών εισφορών καθώς επίσης πιθανών περικοπών για το έτος 2015. Ως έκ τούτου θα πρέπει να εκδώσετε πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ. 

Σχετικά με το πιστωτικό που θα εκδώσετε , σας υπενθυμίζουμε τα εξής : 
1. Το ποσό του σημειώματος συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, το οποίο αποφορολογείται με βάση την ισχύουσα κλίμακα, που για την Αττική είναι 6% . 

2. Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα συνολικό και να συμπεριλαμβάνει το rebate και τις πιθανές περικοπές 

3. Το πιστωτικό τιμολόγιο, που θα θα εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 31/12/15, θα πρέπει να υποβληθεί με την κατάθεση συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου 2015 και να σημειωθεί οπωσδήποτε στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής Συνταγών ΕΟΠΥΥ. 

Παράδειγμα : εάν εκδώσετε ένα συνολικό πιστωτικό τιμολόγιο για όλα, δηλαδή REBATE και πιθανές περικοπές, τότε στο Συνοδευτικό σημείωμα σημειώνεται 1 στο πεδίο «πιστωτικό τιμολόγιο παρακρατήσεων». Εάν έχετε εκδώσει δύο πιστωτικά τιμολόγια, θα σημειώσετε 2. Ακολουθεί εικόνα, όπου σημειώνεται με κόκκινο κύκλο, το σημείο που καταγράφεται ο αριθμός πιστωτικών τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ. Σημείωση : όσα φαρμακεία έχουν ήδη καταθέσει χωρίς να το έχουν σημειώσει στο συνοδευτικό, έχει προβλεφθεί από τον ΦΣΑ , να καταγραφούν χωριστά τα πιστωτικά , πρίν δοθούν στη ΚΜΕΣ, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλό είναι όμως να σημειωθεί από όσους δεν έχουν εκδώσει ακόμη το συνοδευτικό, ώστε να διευκολύνουμε όσο μπορούμε τις εργασίες της ΚΜΕΣ.

 Β) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

 Όπως γνωρίζετε όταν υποβάλλετε τα τιμολόγια ΕΟΠΥΥ κάθε μήνα μαζί με τις συνταγές του εκάστοτε μήνα, τα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφουν αναλυτικά το ποσό του 1 ευρώ που παρακρατήθηκε, το ποσό του ΦΠΑ, το συνολικό κ.λ.π. Επίσης να υπάρχει πάντα συμπληρωμένη η ημερομηνία. 

Από την ΚΜΕΣ, μας ενημέρωσαν ότι πολλά χειρόγραφα τιμολόγια δεν αναφέρουν αναλυτικά το ποσό του ενός (1) ευρώ και σε πολλά λείπει η ημερομηνία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται , όπως ακριβώς αναφέρονται στα υποδείγματα τιμολογίων του Συνοδευτικού Σημειώματος, με ακριβώς τις αναλύσεις που αναφέρονται και απαραίτητα την ημερομηνία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ