Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Στάσιμη η διείσδυση των γενοσήμων στην ελληνική αγορά

Σχόλιο Farmakopoioi:
Ξ
αναδιαβάζουμε προσεκτικά: «... Τελικά, για κάθε δύο παλαιά φάρμακα μόνο το ένα υποκαθίσταται από γενόσημα, ενώ το άλλο υποκαθίσταται από νεότερο και δαπανηρότερο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην πολύ χαμηλή τιμή ορισμένων γενοσήμων που τα οδηγεί στην απόσυρση και στο φαινόμενο της υποκατάστασης με ακριβότερα φάρμακα....». Παρόλα αυτά περιμένουμε με εντολές Τρόϊκας νέο Δελτίο Τιμών με μειώσεις και υπάρχουν ακόμα πολιτικοί στη χώρα μας που οικειοποιούνται τα εύσημα για τη δράση αυτή, όταν οι τιμές κατακρημνίζονται αλλά οι συμμετοχές αυξάνονται. Συνεχίζουμε:

  
Ουραγός εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα στη διείσδυση των γενοσήμων σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Το 2015 τα γενόσημα φάρμακα κατείχαν μερίδιο 21-22% επί του όγκου και 22-24% επί της αποζημιούμενης δαπάνης. 
 
Μόνο σε θεραπευτικές κατηγορίες, όπως στατίνες, πραζόλες, σαρτάνες προσέγγιζαν το 50-60% του όγκου, τη στιγμή που τα νέα φάρμακα καταλαμβάνουν διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς επί των πωλήσεων.


  
Σημειώνεται ότι είχε τεθεί στόχος μέχρι τα τέλη του 2015 να αυξηθεί η διάθεση των γενοσήμων στο 40% στους εξωτερικούς ασθενείς των δημόσιων νοσοκομείων, με την καθιέρωση ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων σε κάθε γιατρό που συνταγογραφεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ανάλογα με την ειδικότητά του, τον αριθμό των ασθενών που συνταγογραφεί αλλά και τη γεωγραφική περιοχή του, καθώς και με την επιβολή κυρώσεων. Ωστόσο, συνολικά η πολιτική ενδυνάμωσης των γενοσήμων, δεδομένου ότι στηρίχθηκε κατά βάση στην μείωση των τιμών τους –όπως άλλωστε συνέβη σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα– δεν φαίνεται να έχει επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 
Τελικά, για κάθε δύο παλαιά φάρμακα μόνο το ένα υποκαθίσταται από γενόσημα, ενώ το άλλο υποκαθίσταται από νεότερο και δαπανηρότερο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην πολύ χαμηλή τιμή ορισμένων γενοσήμων που τα οδηγεί στην απόσυρση και στο φαινόμενο της υποκατάστασης με ακριβότερα φάρμακα. 

Επιπλέον, η υποκατάσταση ευνοείται και από τον τρόπο οργάνωσης της Θετικής Λίστας και της συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας, που παρέχει τη δυνατότητα στον γιατρό να επιλέγει φάρμακο σε κατηγορία χωρίς γενόσημα, αλλά και από τον τρόπο υπολογισμού της ίδιας συμμετοχής των ασθενών.
 
Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει έρευνα της διαΝΕΟσις, που διεξήχθη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, με συντονιστή τον καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Γιάννη Τούντα. Η έρευνα αποτελεί μια εκτενή και αναλυτική χαρτογράφηση της κατάστασης της υγείας των Ελλήνων και του συστήματος υγείας της χώρας.
Πηγή: healthview.gr