Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και περίθαλψη 18 εκατ. Eυρωπαίοι!

Το μείζον αλλά εντέχνως υποκρυπτόμενο θέμα, των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ευρώπη, αναδεικνύει Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απευθύνεται για τα... περαιτέρω στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας της Ευρωβουλής.

Με οδύνη η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, κάθε χρόνο, 25.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν εξαιτίας της έλλειψης δραστικών αντιβιοτικών και πάνω από 18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα!

Η Επιτροπή επικαλείται, τις εκατοντάδες αναφορές που υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο ,Ευρωπαίοι πολίτες και με βάση τις οποίες, επισημαίνεται στον ευρωπαϊκό νομοθέτη, σωρεία ζητημάτων για τα οποία οι πολίτες ανησυχούν, όπως η ανεπαρκής διανομή φαρμάκων, ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ιατρική και τη φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες εμπορίας φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού.

Αναγνωρίζει δε, ως βασικά εμπόδια στην πρόσβαση στα φάρμακα την έλλειψη προσιτότητας και προσβασιμότητας των φαρμάκων, τις δημοσιονομικές περικοπές που απορρέουν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, την υψηλή τιμή των φαρμάκων και την ύπαρξη μονοπωλίων μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δεν είναι δυνατόν, συμπεραίνει η Επιτροπή, οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ να εμποδίζουν τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και περίθαλψη.

...και υποστηρίζει και κάτι άλλο, πολύ πιο σημαντικό, προδιαγράφοντας το ζοφερό μέλλον που θα υπάρξει στο χώρο της ευρωπαϊκής υγείας.

*Οτι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπως η TTIP και η TiSA, ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών της ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια ευρύτερη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση σε ζωτικούς τομείς και υπονομεύοντας έτι περαιτέρω την αρχή της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Το άσχημο είναι ότι, η εν λόγω Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών, στόχο έχει να συμπεριληφθούν οι προτάσεις της, σε «Εκθεση Πρωτοβουλίας» που πρόκειται να συντάξει η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου και η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν θα συνιστά πίεση στα κοινοτικά όργανα.
Νίκος Ρούσσης - ΣτρασβούργοΠηγή: reporter.gr