Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Διευκρινίσεις για την πληρωμή δαπανών αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής

Τις διευκρινίσεις και όλα τα άλλα έγγραφα μπορείτε να τα βρίσκετε πάντα στις ειδικές μας στήλες.

Δείτε το έγγραφο: