Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Περίθαλψη σε πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. προσωρινά διαμένοντες στη χώρα, οι οποίοι διαθέτουν και επιδεικνύουν έντυπο δικαιώματος


Με αφορμή ερωτήματα δημοσίων νοσοκομείων/λοιπών παρόχων περίθαλψης σε πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. προσωρινά διαμένοντες στη χώρα μας, οι οποίοι διαθέτουν και επιδεικνύουν έντυπο δικαιώματος (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης) αλλά παράλληλα εμφανίζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης/ ηλεκτρονικής παραπομπής ως δικαιούχοι του Νόμου 4368/2016 (ανασφάλιστοι στην Ελλάδα), διευκρινίζουμε ότι οφείλει να γίνεται χρήση του εντύπου δικαιώματος, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εκδοθείσες οδηγίες - ανακοινώσεις του ΕΟΠΥΥ, καθώς στην περίπτωση αυτή τα άτομα αυτά δεν είναι ανασφάλιστα και οι δαπάνες περίθαλψής τους πρέπει να αναζητηθούν από τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό φορέα ασφάλισής τους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
posted from Bloggeroid