Στη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα μπορεί μεν να αποτελούν επιστημονικά εργαλεία για την καθοδήγηση του γιατρού στην ορθή πρακτική διαχείρισης της ασθένειας, όμως θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, για το σύνολο των ασθενών, τόσο σε ότι αφορά την περιστολή του κόστους της θεραπευτικής προσέγγισης, όσο και σε ότι αφορά την ίση μεταχείριση των ασθενών μεταξύ τους.


 

Παρά τη διαδεδομένη χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στα συστήματα υγείας διεθνώς, στη χώρα μας εφαρμόζονται ήδη μέσω του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ μόλις 27 πρωτόκολλα, ενώ αναμένονται άλλα 85 να ενταχθούν στο σύστημα, μόνο που αναμονή όπως τονίσθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης, υφίσταται από το 2014.

Οι συμμετέχοντες στο διάλογο, επεσήμαναν τα προβλήματα ιατρικού απορρήτου που ανακύπτουν από την εφαρμογή των πρωτοκόλλων καθώς από την πορεία της συνταγογράφησης, εμφανίζεται η πορεία του ασθενή με τη νόσο του, οπότε συζητήθηκε το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, αν και από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι το σύνολο των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται με τον ασθενή περιορίζονται από το ιατρικό απόρρητο, οπότε τέθηκε θέμα άρσης των στεγανών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προκειμένου ο ασθενής να δέχεται τις πληροφορίες που χρειάζεται για τη διαχείριση της ασθένειάς του, από τον κάθε επαγγελματία υγείας που έχει απέναντί του κάθε φορά.

Απο τη συζήτηση δεν προέκυψαν σαφείς εκτιμήσεις για την εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς το θέμα δεν εξαντλήθηκε κατά την πρώτη συζήτησή του. Επίσης δεν προέκυψε κάποιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, ούτε οριστικοποιήθηκαν οι πιθανές λύσεις για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την πρώτη συζήτηση.

Το θέμα θα ξανασυζητηθεί και την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε θα τεθεί σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μητρώων ασθενών για την καταγραφή των αναγκών σε ετήσια βάση, τουλάχιστον για τις σοβαρές παθήσεις που απαιτούν και τις πιο ακριβές θεραπείες.

πηγή: healthmag