Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Ira Media στο πλαίσιο του εργαλείου HealthCare Media Map για το κλάδο των προϊόντων φαρμακείου, που βασίζεται σε έρευνες καταναλωτών και φαρμακοποιών, σε στοιχεία πωλήσεων, αλλά και σε δεδομένα διαφημιστικής επένδυσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος αναλύει την αγορά του φαρμακείου μελετώντας  πάνω από 800 προϊόντα OTC απ' όλες τις κατηγορίες, καταμετρά τη διείσδυση των προϊόντων υγείας και ευεξίας, καταγράφει τις τάσεις για τη ζήτηση των προϊόντων OTC στα φαρμακεία, αξιολογεί τις δυνατότητες της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την αποτελεσματική στόχευση σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και πολυπαραγοντικό διαφημιστικό περιβάλλον. 
  


 

Η σχετική έρευνα διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, ενώ τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν την έρευνα που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο, με 1004 συνεντεύξεις σε καταναλωτές ηλικίας 15-64, αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 93% των ανδρών και το 87% των γυναικών προτιμούν το φυσικό φαρμακείο έναντι του e-shop για τις αγορές OTC/ΜΗΣΥΦΑ, ωστόσο παρατηρείται αυξανόμενη τάση σε αγορές από on-line φαρμακεία.

Η μέση δαπάνη κυμαίνεται γύρω στα 20 ευρώ ανά επίσκεψη, ενώ αυξάνεται στα 30 ευρώ περίπου για όσους αγοράζουν και online.

Το 33% πληρώνει συνήθως κάτω από 10 ευρώ, το 15% μέχρι 20 ευρώ, το 17% μέχρι 30 ευρώ, επίσης ποσοστό 17% πληρώνει μέχρι 40 ευρώ, ενώ ένα ποσοστό 18% ξεπερνά τα 40 ευρώ.

Συνήθως οι καταναλωτές γνωρίζουν από πριν τι θέλουν να αγοράσουν σε ποσοστό 86%, όμως ένα 14% ακούει τη συμβουλή του φαρμακοποιού για να επιλέξει κάποιο σκεύασμα ΜΗΣΥΦΑ.

πηγή: healthmag