Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Στη φάκα του ΕΟΦ φαρμακαποθήκη στην Ξάνθη

Γι’ αυτό το χρονικό διάστημα η φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται να διαθέτει και να διακινεί φαρμακευτικά προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση προμηθεύονταν και πωλούσε φάρμακα από μη νομιμοποιημένες πηγές.

Στην αναστολή άδειας τεσσάρων μηνών της φαρμακαποθήκης MEDIKEΜονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την Ξάνθη, προχώρησε ο ΕΟΦ, αφού διαπίστωσε έλλειψη στοιχείων τεκμηρίωσης για αγορές φαρμάκων.

Γι’ αυτό το χρονικό διάστημα η...


.... φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται να διαθέτει και να διακινεί φαρμακευτικά προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση προμηθεύονταν και πωλούσε φάρμακα από μη νομιμοποιημένες πηγές.

Ο ΕΟΦ πραγματοποιεί σειρά ελέγχων σε σημεία χονδρικής πώλησης φαρμάκων, προκειμένου να διερευνηθεί αν συμμορφώνονται με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που αφορούν την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

Μ. ΚΑΛ.