Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Αίτημα ΦΣΑ στις Τράπεζες για μείωση προμήθειας στα POS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ. 210 5220955
ΦΑΞ. 210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr
Πληροφορίες : Νιάρχου Κατερίνα
Αριθ. Πρωτ. 519
AΘΗΝΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK
ALPHA BANK
ATTICA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Παρακαλούμε πολύ όπως επαναθεωρήσετε τους όρους της προσφοράς σας για τα μέλη του Συλλόγου μας, που αφορούν τα τερματικά αποδοχής καρτών (POS).


Σας παραθέτουμε τον υπ’ αριθ. 2015/751 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, ο οποίος θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σας για την επαναθεώρηση της προσφοράς σας.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0751

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους για το ανωτέρω θέμα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με :

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Λουράντος , 210 9341128, 6932222100
Γραμματέας : Ηλίας Γιαννόγλου , 210 8649350, 6945956578
Ταμίας : Μιχάλης Μοσχονάς, 210 9340518, 6948837652

ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ       ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ