Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Παραδοχή Στουρνάρα: Το κράτος δεν καλύπτει τους ασθενείς με την σημερινή φαρμακευτική δαπάνη!

«Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης από το 2012 και έπειτα δεν επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών των ασθενών από το κράτος, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη μετατόπιση κάλυψης των αναγκών στον ιδιωτικό τομέα», είπε ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας σε εκδήλωση του ΣΦΕΕ στο Παλιό Χρηματιστήριο. 

Της Αρετής Διαμάντη 

Για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε σχέση με την........ δαπάνη υπογράμμισε ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος ότι ‘’ λόγω της προόδου της ιατρικής επιστήμης, αλλά και η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών αγωγών, ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τη μακροχρόνια τάση ανάπτυξης της φαρμακευτικής δαπάνης . Στην Ελλάδα, όπου το προσδόκιμο ζωής είναι υψηλότερο του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ, παρατηρείται συνεχής αύξηση του δείκτη προσδόκιμου ζωής από το 1960 έως το 2010, η οποία σε επίπεδο συνολικού πληθυσμού φτάνει περίπου τα 9 έτη. Αυτό, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση του ποσοστού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες υγείας και στην εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης στο μέλλον, ασκώντας σοβαρές πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. ‘’


Πηγή life2day.gr