Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ισχυρές πιέσεις στις τιμές των γενοσήμων σε ευρωπαϊκές χώρες, Καναδά και Ιαπωνία

Από την αρχή της κρίσης, οι χώρες έχουν αυξήσει τις παρεμβάσεις τους και μέσω της χορήγησης κινήτρων και υποχρεώσεων προς γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς.

Παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών στα γενόσημα φάρμακα, πραγματοποιούνται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Στόχος είναι να καθοριστούν όρια μέγιστων τιμών ή να μειωθούν οι ισχύουσες τιμές στα εν λόγω προϊόντα.

Το θέμα προσεγγίζεται σε έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με τίτλο “Cyclical vs structural effects on health care expenditure trends in OECD countries”.

Η έκθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπου....


.... επιχειρείται μία σημαντική μείωση των τιμών στα γενόσημα προϊόντα, μέσω κατάργησης της ισχύουσας προστασίας χαμηλότερης τιμής.

Οι τιμές των γενοσήμων στη χώρα μας έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης, με πιο πρόσφατη την ανταλλαγή επιχειρημάτων έπειτα από σχετικές αναφορές του διευθυντή εταιρικών υποθέσεων της MSD Αντώνη Καρόκη (εδώ).

Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του ΟΟΣΑ, αρκετές χώρες εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα για τις τιμές των γενοσήμων και την αύξηση της διείσδυσής τους στην αγορά.

Πολλές περιφέρειες του Καναδά – εξηγούν – εισήγαγαν ανώτατα όρια τιμών για τα γενόσημα μεταξύ 25% (Οντάριο) και 56% (Αλμπέρτα) από τις τιμές των αντίστοιχων επώνυμων προϊόντων.

Από τον Απρίλιο του 2013, οι επαρχίες της συγκεκριμένης χώρας, εκτός του Κεμπέκ, έχουν θεσπίσει ανώτατη τιμή για τα δέκα πιο εμπορικά γενόσημα στο 18% της τιμής των πρωτοτύπων. Στον κατάλογο αυτό, προστέθηκαν άλλα τέσσερα γενόσημα το 2015 και επιπλέον τέσσερα το 2016.

Ο Οργανισμός τιμολόγησης της χώρας εισήγαγε το 2014 ένα κλιμακωτό σύστημα διασύνδεσης της τιμής γενοσήμων προς πρωτότυπα από 25% έως 75%, ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων και των εταιρειών.

Γαλλία

Στη Γαλλία, η τιμή των γενοσήμων περιορίζονται στο 60% της τιμής του φαρμάκου αναφοράς, με περαιτέρω μείωση κατά 20% έπειτα από 18 μήνες.

Οι αρχές της χώρας εισήγαγαν το 2012 ένα σύστημα “pay – for – performance” για τους φαρμακοποιούς, με ένα μπόνους για την επίτευξη των στόχων.

Από το 2010, όταν οι ασθενείς αρνούνται την υποκατάσταση με γενόσημα, πρέπει να πληρώσουν προκαταβολικά για τα φάρμακά τους και να υποβάλλουν αίτημα στο Ταμείο τους για επιστροφή.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση του εν λόγω μέτρου, η εφαρμογή του συνέπεσε με μια αξιοσημείωτη αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων.

Από τον Ιανουάριο του 2015, η Γαλλία επέτρεψε στους γιατρούς να συνταγογραφούν σε διεθνείς κοινές ονομασίες (INN).

Κρίση

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως από την αρχή της κρίσης, οι χώρες έχουν αυξήσει τις παρεμβάσεις τους και μέσω της χορήγησης κινήτρων και υποχρεώσεων προς γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς.

Στη Δανία και τη Γερμανία, έχει δοθεί εντολή στους φαρμακοποιούς να υποκαθιστούν το φάρμακο που συνταγογραφείται από το φθηνότερο γενόσημο, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη άποψη από τον θεράποντα γιατρό.

Παρόμοιοι στόχοι έχουν θεσπιστεί στην Ιαπωνία, όπου παρέχεται μπόνους προς τους φαρμακοποιούς για υποκατάσταση ακριβών από πιο φθηνά φάρμακα.