Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για τη συνάντηση ΦΣΑ-ΕΟΠΥΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. του ΦΣΑ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την διάθεση των αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη, ειδών ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, από τα φαρμακεία μας.

1)     Η πληρωμή σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και με στοιχεία που μας παρέθεσε πανελλαδικά για τον μήνα Ιανουάριο έχει φθάσει στο 75% . Σε επαρχιακούς συλλόγους με μικρότερη δύναμη μελών η πληρωμή έχει φθάσει και στο 100%, ενώ στην Αττική κατά μέσον όρο 45% περίπου, γι’ αυτό και προωθούνται στις εκεί ΠΕΔΥ, οι έλεγχοι των λογαριασμών της Αττικής. Τα δικά μας στοιχεία όμως τα οποία προέρχονται από το λογιστήριο του συλλόγου είναι ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι έχουν πληρωθεί  μόνο 154 φαρμακεία από τα 3.500 της δύναμής του και σύμφωνα με εκτιμήσεις μας δεν θα.......... έχει πραγματοποιηθεί η εξόφλησή μας ούτε στις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕΔΥ θα έπρεπε να έχει αποπληρωθεί και ο … Μάρτιος.. Γι’ αυτό του προτάθηκε εκ μέρους μας η πληρωμή μας μέσω προκαταβολής και των τριών μηνών και μετά ας κάνουν τον έλεγχο όποτε θέλουν. Την ερχόμενη Τετάρτη θα τεθεί το θέμα των πληρωμών μας στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, οπότε θα ενημερωθούμε για ΑΚΡΙΒΕΙΣ ημερομηνίες των πληρωμών μας ή για αποδοχή της πρότασής μας για προκαταβολή.Σημειωτέον ότι όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, αν δεν ολοκληρωθεί σε όλη την Ελλάδα η πληρωμή Ιανουαρίου, δεν μπορεί να ανοίξει η πληρωμή Φεβρουαρίου.

2)     Τέθηκε εκ μέρους του ΦΣΑ, ότι οι τιμές αναφοράς για τα αναλώσιμα Σακχαρώδους Διαβήτη δεν μπορούν αφ’ ενός να είναι μικρότερες της χονδρικής τιμής με την οποία τα προμηθευόμαστε και από την άλλη να απαγορεύεται να εισπράττουμε την διαφορά. Πρόκειται για τα γάλατα ειδικής διατροφής και τις βελόνες ινσουλίνης. Κάναμε σαφές ότι αν μέχρι τις 17 Ιουλίου δεν έχει λυθεί το ζήτημα, θα υπάρξει ανακοίνωση εκ μέρους του συλλόγου, για την αδυναμία χορήγησης των προϊόντων αυτών από τα φαρμακεία μας, με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΠΥΥ. Μας υποσχέθηκε ότι, μέχρι της επίλυσης του θέματος και της εναρμόνισης της χονδρικής τιμής στα επιθυμητά πλαίσια, ώστε η προκύπτουσα τιμή αποζημίωσης να συμπίπτει με την σωστή λιανική τιμή, θα δίνονται συνεχώς παρατάσεις, αντίστοιχες με αυτή που δόθηκε τελευταία.

3)     Σχετικά με τις απορρίψεις των γνωματεύσεων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου αλλά και των υπολοίπων μηνών, αναφέραμε απτά παραδείγματα απαράδεκτων απορρίψεων που είχαμε μαζί μας όπως πχ. απορρίψεις για λάθος συμμετοχές ενώ ήταν σωστές, η για μη αναγραφή σε γνωμάτευση γάλατος ότι «υπάρχει αλλεργία σε αγελαδινό γάλα» όταν δεν υπάρχει καταχωρημένη στο σύστημα τέτοια γνωμάτευση, ή για ταινίες σακχάρου που περάστηκαν ως ταινίες κετόνης πράγμα που είναι φθηνότερη δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ, ή για με την δικαιολογία ότι «ο ΣΔ2 υπό δισκία δεν δικαιολογεί δύο ταινίες σακχάρου»  όταν πάθηση «ΣΔ2 υπό δισκία» δεν υφίσταται. Δόθηκαν στον διευθυντή όλες όσες περικοπές με ενστάσεις ήρθαν στον σύλλογο και ήταν παράλογες, ώστε να ενημερωθούν όλες οι ΠΕΔΥ για να μην δημιουργούν οικονομικά προβλήματα στα μέλη μας.  Του εξηγήσαμε ότι θα συνεχίσουμε να  μαζεύουμε όλες τις παράλογες περικοπές στον σύλλογο και θα τις αποστέλλουμε στον ΕΟΠΥΥ, ώστε να σταματήσει η αδικία στα μέλη μας.

Την περασμένη Παρασκευή 7/7/17 στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, πέρασαν κάποιες απλοποιήσεις στον  έλεγχο των γνωματεύσεων, όπως η ενημέρωση του φαρμακοποιού πριν την απόρριψη τους, ώστε να καταθέτουν τα όποια δικαιολογητικά πριν την απόρριψή τους και έτσι να κερδίζεται χρόνος και να αποφεύγεται περισσότερος κόπος και γραφειοκρατία.


-->
Εκ μέρους του ΔΣ του ΦΣΑ

Kώστας Λουράντος, Κώστας Μανωλόπουλος, Γιάννης Δαγρές, Μιχάλης Μοσχονάς, Στέλιος Καλογερόπουλος, Χαράλαμπος Κρανιώτης