Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

EOΠΥΥ: « Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων αποκλειστική ευθύνη του γιατρού»


Ο ΦΣΑ στις 9-10-2013 απέστειλε έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ διαμαρτυρόμενος για την επιβάρυνση που επιβάλλει στους φαρμακοποιούς υποχρεώνοντάς τους να ελέγχουν την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων που πηγαίνουν στα φαρμακεία για να προμηθευτούν τα φάρμακά τους.

Ο ΕΟΠΥΥ με το υπ.αριθ. Γ99/1560/οικ.32964/14-10-2013 έγγραφό του, μας απάντησε ότι :
« …. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διευκρινίζουμε ότι , σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ και στο Προεδρικό Διάταγμα 121/2008, ο γιατρός ελέγχει το βιβλιάριο υγείας, και διαπιστώνει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα και συνταγογραφεί τα χορηγούμενα φάρμακα αναγράφοντας την αγωγή στο βιβλιάριο υγείας. Ο φαρμακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και συμπληρώνει τα στοιχεία εκτέλεσης. Επομένως ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του ιατρού.»


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                                   ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ