Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Αναγραφή φαρμάκων στα βιβλιάρια

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τις ακριβείς διατυπώσεις των υποχρεώσεων Ιατρών και Φαρμακοποιών όσον αφορά την αναγραφή φαρμάκων στο βιβλιάριο των ασθενών.

Εμείς καλούμαστε να ελέγχουμε τα βιβλιάρια αλλά ουσιαστικά υποχρεούμαστε να σφραγίζουμε-υπογράφουμε τα βιβλιάρια όπου είναι γραμμένα τα φάρμακα. Τίποτε παραπάνω.

Δείτε το έγγραφο: